Redakce a kontakty

Objednávky předplatného přijímáme na e-mailové adrese objednavky@distance.cz.

Redakce:

 • Jiří Fuchs, šéfredaktor
 • Miroslav Gartner, odpovědný redaktor
 • R.Cardal, R.Joch, J.Prinz, J.Šmíd, O.Lehký, L. Vojteková, V. Meloun
 • P.Kolářová (korektorka)

Redakci můžete kontaktovat na e-mailové adrese redakce@distance.cz.

Adresa redakce:

 • Jiří Fuchs
  V chaloupkách 990/80a
  198 00  Praha 9 - Hloubětín

Korespondenci zasílejte na adresu redakce.

Dodatky

 • Registrováno MK ČR E 8228.
 • Podávání novinových zásilek povoleno ČP, s.p. OZ Praha
 • © Distance, občanské sdružení, ISSN - 1212-7833

Vydavatel: