Pro autory Distance

Vzhledem k tomu, že účelem tohoto ‚návodu‘ není vytvořit dokonalá a vyčerpávající pravidla, ale pouze částečně zjednodušit redakční práci, v případě, že v nich nenaleznete odpovídající oporu pro podobu svých příspěvků, použijte prosím zdravý rozum či pravidla, na která jste zvyklí. V Distanci by mělo jít především o myšlenky a nikoliv o chorobné rajtování upadající vzdělanosti na školometských formalitách.

Jméno autora a název:

 • piště bez speciálních stylů tučně:

  Václav Klaus

  Jak jsem se stal prezidentem

Text:

 • texty pište pokud možno ve WORDu
 • používejte pokud možno co nejméně speciálních znaků a grafiky
 • nepoužívejte speciální styly písem a nadpisů (stejně se musejí před lámáním do tisku odstranit a alespoň se tak vyhnete nechtěným změnám v členění svých textů)
 • snažte se texty přiměřeně členit do odstavců - nekonečné bloky textu ztěžují čitelnost (obzvláště pak v Distanci, kde je text ve dvou sloupcích)
 • uvádíte-li v textu název nějaké knihy nebo díla, pište jej kurzívou a nikoliv v uvozovkách, např. ‚Platón ve svémParmenidovi píše...‘ a nikoliv ‚Platón ve svém „Parmenidovi" píše...‘

Citace:

 • Citujete-li jen část věty, citujte takto: „...metafyzika je k ničemu".4 - tzn. tečka až za uvozovkami, index za tečkou; pokud nepoužijete poznámku, odkaz dejte do obyčejné závorky - např: „...metafyzika je k ničemu" (127 B-C)
 • Citujete-li celé věty, citujte takto: „Ta staromódní metafyzika je k ničemu."3 - tzn. tečka před uvozovkami, index za uvozovkami; dtto...
 • Vynecháváte-li části uprostřed citace, použijte obyčejné tři tečky, jde-li o krátkou část, a tři tečky v hranaté závorce, chybí-li vetší kus původního textu a to takto: „Parmenidés byl už hezky stár. [...] Zenonovi bylo tehdy ke čtyřiceti, byl štíhlý a sličný... Sokrates byl tehdy ještě velmi mlád."4

Mezititulky:

 • mezititulky pište ve stejném stylu jako ostatní text ale tučně; před mezititulkem udělejte jednu mezeru a pod ním žádnou a to takto:

  „...pouhým „fabrikátem", výsledkem násilné projekce pojmů, impregnovaných vlastní teorií řečových aktů, netolerancí vůči legitimnímu alternativnímu pojetí rozumu.

   

  Argument jiného možného rozumu

  Apel se zabývá argumentem jiného možného rozumu pouze ve zkratce. Pokud by platil, redukoval by fundační výkon transcendentální pragmatiky na vhled do..."

 • má-li text více odlišitelných částí podle důležitosti, před hlavním mezititulkem udělejte dvě mezery a pod ním jednu - např. takto:

  „...pouhým „fabrikátem", výsledkem násilné projekce pojmů, impregnovaných vlastní teorií řečových aktů, netolerancí vůči legitimnímu alternativnímu pojetí rozumu.

   

   

  V. ODPOVĚĎ Z POZICE FUNDACIONISMU

   

  V. 1. Argument jiného možného rozumu

  Apel se zabývá argumentem jiného možného rozumu pouze ve zkratce. Pokud by platil, redukoval by fundační výkon transcendentální pragmatiky na vhled do..."

Poznámky:

 • vzhledem k technologii výroby nepoužívejte funkce ‚poznámka pod čarou‘ apod., neboť ty se při převádění textů do tisku ztrácejí.
 • poznámku vytvořte tak, že v textu použijte ‚pouhý‘ index a poznámky pište jako prosté pokračování normálního textu, a to v podobě číslovka tečka (např. 1. text poznámky). (Nejste-li schopni do textu umístit index, můžete čísla poznámek okopírovat přímo z tohoto vzoru: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60... ...)
 • obsahuje-li poznámka odkaz na autora a citované dílo napište jej následovně: J.(méno) PŘÍJMENÍ: Název díla, Nakladatelství, Místo (a) rok (vydání), str. x.
 • obsahuje-li poznámka tzv. „in", použijte „in" takto: J.(méno) PŘÍJMENÍ: Název díla, in: Název díla, Nakladatelství, Místo (a) rok (vydání), str. x.
 • opakuje-li se v poznámce odkaz na již citované dílo, můžete jej psát zkráceně a to takto: J.(méno) PŘÍJMENÍ, op. cit., str. x.
 • Poznámky tedy například takto:

  Poznámky:

  1. Srov. A. ANZENBACHER: Úvod do etiky, Zvon, Praha 1994, str. 137.

  2. Ibid., str. 245.

  3. P. FIALA, F. MIKŠ: Rozhovory s Vladimírem Čermákem, CDK, Brno 2000, str. 121-122.

  4. A. ANZENBACHER, op. cit., str. 139-142.

  5. Ronald REGAN: Death of Comunism, in: R. JOCH: Historie věčně živá, OI, Praha 2000, str. 947.

  6. ...