Ročník 2011‎ > ‎

4. číslo

Cena: 95 Kč (včetně poštovného)
Dostupnost: Vyjde knižně

Obsah

: SPECIÁLNÍ ČÍSLO – UČEBNICE FILOSOFIE :

Jiří Fuchs: I. O důležitosti filosofie
Jiří Fuchs: II. Filosofie a věda
Jiří Fuchs: III. Kým je člověk
Jiří Fuchs: IV. Smysl lidského života
Jiří Fuchs: V. Hlavní problémy etiky
Jiří Fuchs: VI. Hlavní pojmy etiky
Roman Cardal: I. Aktuálnost antického filosofického myšlení
Roman Cardal: II. Metafyzika
Roman Cardal: III. Filosofie a problém lidských práv

: Výběr otištěných textů pochází z připravované učebnice pro střední školy :