Vydali jsme knihu Jiřího Fuchse Iluze Skeptiků

http://www.kosmas.cz/knihy/203174/iluze-skeptiku/

Autor vychází z přesvědčení, že jedním z požadavků kritického myšlení je, aby filosof začal svá zkoumání noetickou reflexí pravdy jako hodnoty lidského myšlení. Těžiště celé noetiky pak spočívá v sestrojení apodiktického důkazu objektivní pravdy, kterou ve smyslu korespondenčním postuluje i ten nejradikálnější skeptik. Součástí takového důkazu je i řešení standardních námitek o nevyhnutelném dogmatismu, kruhu a regresu všech pokusů o sebezdůvodnění rozumu.
Verifikace pravdy jako povinné hodnoty lidského myšlení se pak stává hlavním kritériem nejen dalšího noetického, nýbrž i veškerého následného filosofického zkoumání. Především negativisticky laděné teorie poznání novověku padají v této kritické konfrontaci do mínusu. Ukazují se v ní jako vesměs dogmatické a vnitřně rozporné.
Zdařilá noetika proto umožňuje osvobozující odstup od hlavních autorit novověké filosofie. V něm vychází najevo, že tragické, antropologicky destruktivní vyústění v postmoderním hodnotovém relativismu nemusí být údělem filosofie jako takové. Je jen debaklem špatné noetiky novověkých myslitelů.

Výběr z článků

Josef Freimann: Rozhovor učedníka s mistrem. Dialog o dialogu
Jiří Fuchs: Distance versus filosofická korektnost
Roman Cardal: Teodicea po Osvětimi
Jiří Fuchs: Šikovná dialektika teologa Ctirada V. Pospíšila
Roman Cardal: Utajené pozadí Platónovy filosofie
Roman Joch: O socialismu