www.academia-bohemica.org            logo-youtube               logo-facebook            logo-kestazeni


Vydali jsme knihu Jiřího Fuchse Iluze Skeptiků

k dostání je třeba zde v Kosmasu

http://www.kosmas.cz/knihy/203174/iluze-skeptiku/

Autor vychází z přesvědčení, že jedním z požadavků kritického myšlení je, aby filosof začal svá zkoumání noetickou reflexí pravdy jako hodnoty lidského myšlení. Těžiště celé noetiky pak spočívá v sestrojení apodiktického důkazu objektivní pravdy, kterou ve smyslu korespondenčním postuluje i ten nejradikálnější skeptik. Součástí takového důkazu je i řešení standardních námitek o nevyhnutelném dogmatismu, kruhu a regresu všech pokusů o sebezdůvodnění rozumu.
Verifikace pravdy jako povinné hodnoty lidského myšlení se pak stává hlavním kritériem nejen dalšího noetického, nýbrž i veškerého následného filosofického zkoumání. Především negativisticky laděné teorie poznání novověku padají v této kritické konfrontaci do mínusu. Ukazují se v ní jako vesměs dogmatické a vnitřně rozporné.
Zdařilá noetika proto umožňuje osvobozující odstup od hlavních autorit novověké filosofie. V něm vychází najevo, že tragické, antropologicky destruktivní vyústění v postmoderním hodnotovém relativismu nemusí být údělem filosofie jako takové. Je jen debaklem špatné noetiky novověkých myslitelů.

Výběr z článků

Jiří Fuchs: Traktát filosoficko-politický (o bruselské totalitě)
Václav Meloun: Karikatury jako stimul mezináboženského dialogu
Roman Joch, Jiří Fuchs: Mailová přestřelka o Ukrajině, EU a Rusku 
Roman Cardal: Problém Boha ve filosofické tradici
Lea Vojteková: Lekce zdravého rozumu 1 - 5
Roman Cardal: Utajené pozadí Platónovy filosofie
Josef Freimann: Rozhovor učedníka s mistrem. Dialog o dialogu
Roman Joch: O socialismu

3. číslo 2014

Cena: 95 Kč (včetně poštovného)
Dostupnost: V prodeji

Obsah


Diskuse

Videa YouTube