Výběr z článků

Josef Freimann: Rozhovor učedníka s mistrem. Dialog o dialogu
Jiří Fuchs: Distance versus filosofická korektnost
Roman Cardal: Teodicea po Osvětimi
Jiří Fuchs: Šikovná dialektika teologa Ctirada V. Pospíšila
Roman Cardal: Utajené pozadí Platónovy filosofie
Roman Joch: O socialismu

3. číslo 2013

Cena: 95 Kč (včetně poštovného)
Dostupnost: V prodeji
OBJEDNAT

Obsah

Lukáš Lhoťan: Islám představuje hrozbu
Jiří Fuchs: Nespravedlivý zákon není zákon
Roman Cardal: Politická autorita – Díl II.
Jiří Fuchs: Soudobé tendence antropologického nihilismu – Závěr

Ohlasy

Roman Joch: Noví cenzoři přicházejí

Diskuse

Luděk Rychetník: O inkvizitoru, případně kacíři, ale hlavně o kulturní hegemonii

Recenze

Miroslav Bednář: Je marxismus a neomarxismus věda? – Závěr


Videa YouTube