Téma A.I. neboli smí, či nesmí fušovat do práce duchovního? 

Pavel JartymV polovině června (14. 6. 2023) mě na českém internetu „praštil do očí“ tento neotřelý titulek jednoho článku 1): 

ChatGPT v Německu nahradilo kněze. Umělá inteligence sepsala a přednášela kázání. 

Redaktor daného článku lokalizoval text do češtiny a referoval z původního obsahu zahraničního portálu Ars Technica 2).

V bavorském městě Fürth protestantský pastor Jonas Simmerlein prý za pomoci technologie ChatGPT připravil nejen kázání, ale de facto celou bohoslužbu. Reakce zúčastněných takovéto „inteligentně“ koncipované bohoslužby byly ale rozporuplné. Jedni s tím zřejmě problém neměli, druhým to zase problematické připadalo. Kvůli kontextu přidám citát z česky lokalizovaného článku: „Simmerlein ovšem dodal, že jeho hlavním cílem nebylo nahradit lidského kněze, ale spíše přijít s nástrojem, který může kněžím pomoci v jejich práci a urychlit proces psaní kázání.“ 

Pro jistotu je třeba ještě poznamenat, že proti samotnému technologickému rozvoji pranic nemám, ale soudím, že něco jiného je už samotný způsob nakládání s technologickým rezervoárem možností dnešní doby, které, a to si přiznejme, vskutku dosahují netušených sfér. A to jsme zřejmě stále ještě na tzv. technologickém úsvitu umělé inteligence, strojových učení apod. A o snu jistých lidí ve smyslu biorobotů a plnohodnotných robotů, kteří nás slušně pozdraví při setkání na ulici nebo nám otevřou dveře do restaurace, už ani nemluvě. 

Když se vrátíme k dané události v Německu tohoto roku, tak pastor Simmerlein chtěl jen urychlit proces kázání – což zní nesmírně lákavě, obzvláště viděno z úhlu pragmaticky detailně zaostřeného. Duchovní (jakéhokoliv přesvědčení, nemusí jít nutně o reformované bratry v Kristu) tedy nyní mohou díky solidní technologické pomoci žít v době, kdy mohou svá kázání doslova „chrlit“ z rukávu, a to ve vysoce krátkém čase. Cynik by podotkl, že snad stejně tak rychle, jak by byla taková kázání napsaná, stejně tak rychle a efektivně by mohla lidi, předně ateisty, obracet k Bohu. Jen si to představte, dáte chatbotu GPT upřesňující pokyn, že dané kázání má být tak „plamenné“ a „pravdivé“, že má posluchače do pár vteřin od jeho přečtení okamžitě obracet k víře a věřící v ní naopak ukotvovat.

Dejme tomu, že i chápeme snahu duchovního „ušetřit“ v hektické moderní civilizaci nějaký ten čas na jiné věci a záležitosti, když mu vždy s něčím pomůže poslušná A.I. Věřím, že takový výstup opravdu nemusí být jazykově a stylisticky špatným počinem. Ale k čemu to může vést dále? Teď je to kázání, pak vlastně jednoho dne např. přijde někdo další s tím, že do systému A.I. „nasype“ data ze zpovědnice, a těžké případy duchovních pohybů mu A.I. brilantně rozhřeší „lusknutím“ prstu. Je to nadsázka? Ano i ne. A je pravda, že trochu to i záleží na stupni vaší obrazotvornosti.

Nevím, jak ostatní lidé, ale já osobně vnímám, že práce duchovních osob je v silném slova smyslu povolání: Být povolán k službě Bohu a lidem. Být takovým silným provazem vedoucím mezi viditelnou a neviditelnou stránkou reality. Duchovní, kněz, pastor, řádový bratr či sestra – ti všichni musejí ve vyhrazený čas přezkoumávat sami sebe bedlivým vnitřním zrakem, aby zjistili, zda skutečně jsou povoláni k nelehkému úkolu. A představte si, že mají pochyby v tom čase, což i jistě mít mohou, na tom není nic divného; proto je i ten rozhodovací čas nastaven úměrně tomuto závažnému životnímu rozhodnutí, a např. aby se radili s chatbotem umělé inteligence a svěřovali mu své myšlenky s tím, že on bude mít odstup pro lepší objektivní posouzení jejich situace. Tušíte správně, je to naprosto absurdní, aby technologie, která podléhá inteligenci svého stvořitele – Člověka – mu radila, co a jak má dělat se svým duchovním zaměřením. Jakou má taková pomoc v rozhodnutí váhu? Kdyby šlo o záležitosti čistě materiálního, praktického povědomí, inu možná, ale pro spirituální složku člověka by to bylo spíše charakteru zarmucujícího. 

A vezměme si samotné kázání. Práce na něm by měla být pro kněze či pastora prubířským kamenem osobní žité víry. Je to vlastně zvnitřněné slovo duchovního, které on, rozjímaje nad tradicí, naukou, skutky a Písmem Svatým v plné pokoře, osvícen Duchem Svatým, připraví si celé od začátku do konce, nebo body či pár tezí. Stejně jako pilná včela medonosná trpělivě snáší svůj poklad do královského úlu, tak i duchovní ho ukládá do prostoru královského, totiž Bohu zasvěcenému. Je třeba si uvědomit, že pronesené slovo je mocným mečem, a když je tvarováno ve „výhni a žáru“ myšlenek a tezí, může se stát, že za pomoci Ducha Svatého tento neviditelně planoucí meč v neděli na bohoslužbě jednoho zasáhne přímo do srdce, druhému obrazně řečeno setne hlavu, protože ho usvědčí z jeho hříchů, třetího pasuje atd. Ale to vše se může stát jen za předpokladu, že živou víru přenáší živý duchovní, který ustavičně myslel při koncipování takového kázání s úžasem na nevyslovitelná tajemství samotného Boha. Kázání je „hlasem volajícího na poušti“, kdy pouští je pro duchovního obrazně pojímán tento svět, a on na způsob sv. Jana Křtitele až i meditativně ukazuje na toho, komu není „hoden rozvázat ani jediný řemínek u sandálů“. A teď mi upřímně povězte, jak takový „hlas volajícího na poušti“ sesmolí příkazový řádek, kterému na pozadí běží perfektní algoritmy, jež mnohonásobně převyšují schopnosti lidského mozku. No sesmolí, ale duchovní, co tohle provedl, se vlastně, aniž si to možná prvotně uvědomí, „okradl“ o tu práci té včely – jeho víra a povolání není v hlubinném základu pragmaticko-efektivní činnosti, kterou tak rádi oslavují korporátní činitelé ve firemních podnikatelských prostředích. Víra a spiritualita není strojová věc. Má své pochyby, vzestupy a propady – o tom zatím žádná technologie nic neví. A nikdy také vědět nebude. Proto nechme technologii své půle působnosti a dovnitř chrámu jí nezvěme, protože jí tam není třeba. Ona nám to jistě promine, tomu pevně věřím. Poznámky:


1. Dostupné on-line na URL adrese: https://cdr.cz/clanek/chatgpt-v-nemecku-nahradilo-kneze-umela-inteligence-sepsala-prednasela-kazani


2. Dostupné on-line na URL adrese: https://arstechnica.com/information-technology/2023/06/chatgpt-takes-the-pulpit-ai-leads-experimental-church-service-in-germany/