Ad ironie a hierarchie

P. Josef Koláček SJ

Nemohu tomu uvěřit! Četl a schválil pan šéfredaktor text na strance 36., 4- 6 řádek odshora v levém odstavci, v posledním čísle Distance. Prosím o odpověď. Autorovi té nehorázné generalizace - cítím ji jako plivnutí do tváře - věnuji verše Fr. Lazeckého: Proto neházej kámen po nikom. Házíš jím po sobě/Je to bumerang který se někdy vrací už zítra/jiný se chvěje ve vzduchu i stovky let.

Hospodin byl ochoten ušetřit Sodomu kvůli deseti spravedlivým. Mohu autora ujistit, že bych mu jich mohl z řádu uvést I více. Ale i kdyby byl jen jediný, neměl právo k tomu tvrzení. Diskvalifikoval svůj článek a vrhl divné světlo na zaměření časopisu. Nebo chce začínat další řadu „Bajek o jezuitech“? Dostává se tím do nelichotivé společnosti od protestantů přes osvícence, zednáře až ke komunistům, kteří nás častovali podobnými tituly. I žádná odpověď bude odpovědí.