Lekce 11 - 15

Lea Vojteková

11. Logické nesmysly multikulturalismu

Multikulturalismus obsahuje řadu absurdit, které s logikou nemají mnoho společného. Ve skutečnosti dokonce popírá sám sebe.

Nejprve si definujme, co to vlastně multikulturalismus je. Multikulturalismus je myšlenkový a politický směr (kulturní ideologie), který zastává stanovisko, že všechny kultury jsou si rovny (mají stejnou hodnotu) a lidé různých kultur mohou žít vedle sebe na území jednoho státu s tím, že si svou kulturu zachovají.

Hned první stanovisko je nesmysl. Podle kulturních relativistů (resp. multikulturalistů) si každá kultura sama vytváří své normy a hodnoty, tudíž nemáme posuzovat a hodnotit jinou kulturu z pozice své vlastní kultury. V tom případě ale nesmíme odsoudit ani nijak hodnotit IS (Islámský stát), vždyť lidé tohoto státu si podle podstaty multikulturalismu jenom vytvářejí své vlastní hodnoty a kulturu...

Idea multikulturalismu je vnitřně rozporná a prázdná. Multikulturalismus tvrdí, že v dané společnosti nesmí existovat nadřazená kultura. Přitom multikulturalismus se za takovou nadřazenou (a jedinou správnou) kulturu sám vydává. Představme si, že kdesi v džungli žije kmen, jehož příslušníci věří v létajícího tygra a každý měsíc mu musejí obětovat jednoho člověka. Kromě toho nenosí žádné šaty a chodí nazí. Je to jejich kultura.

Lidé z tohoto kmene by přijeli do Evropy a chtěli by zde uplatňovat své zvyky a tradice. Co by na to řekli zastánci multikulturalismu? Zřejmě by těmto lidem obětiny nepovolili. Proč? Protože považují naši kulturu lidských práv za lepší. Kdyby ji považovali za stejnou nebo horší, tak by těmto lidem obětiny museli povolit. No a v tom případě by multikulturalisté byli na stejné úrovni jako nacisté, kterými se tak rádi ohánějí.

Na jednom území vedle sebe mohou žít lidé různých ras, národností, vyznání a je to zcela v pořádku. Jenže předpokladem pro klidné soužití je to, aby se příchozí člověk přizpůsobil kultuře krajiny, ve které se rozhodl žít. V opačném případě nastává soupeření a konflikty. Tyto konflikty jsou podporovány právě multikulturalismem.

Multikulturalismus tak nějak doufal v to, že například muslimové se v Evropě budou chtít vzdát práva šaría, které je v rozporu s lidskými právy. Jenže jak se ukazuje, tak mnoho muslimů se práva šaría vzdát nechce (No Go Zones) a snaží se toto právo zavést i do našich zákonů. Avšak proč by se muslimové měli vzdávat práva šaría, když od multikulturalistů slyší, že všechny kultury jsou si rovny, nic nesmíme hodnotit, všechno je relativní? V takovém případě ani nemají důvod se integrovat do společnosti.

Když muslimové spáchají nějaký zločin za pokřiku "Alláhu akbar", jsou ze strany multikulturalistů obhajováni ve smyslu, že daný zločin udělali z frustrace, protože se cítili vykořeněni. Jestliže pominu, že takovou argumentací bychom obhájili jakékoliv zvěrstvo a jakéhokoliv masového vraha, tak tato argumentace má ještě jednu "závadu". Kdo způsobuje muslimům tento pocit vykořeněnosti? Právě ideologie multikulturalismu. Protože to ona trvá na takové kulturní "všehochuti", která ale zřejmě jaksi popírá lidskou přirozenost.

Na druhou stranu, jestliže původní obyvatelé Evropy vyjádří obavy z islamizace a pocity toho, že se ve své rodné zemi cítí taky vykořeněni, tak jsou ze strany multikulturalistů hned označeni jako rasisté, xenofobové, případně rovnou náckové (jak už jsem ale výše popsala, tak "náckovství" má ideologie multikulturalismu sama v sobě). Proč ten dvojí metr? Na pocit vykořeněnosti mají právo jenom přistěhovalci? Nebo multikulturalisté tak nějak tuší, že jejich ideologie je nesmyslná sama o sobě a snaží se tímto způsobem oponenty umlčet?

A teď přichází asi největší logický rozpor multikulturalismu. Multikulturalismus ničí různost kultur na této planetě. Četla jsem mnoho příspěvků od rodilých Britů, kteří psali, jak se jim Velká Británie mění před očima, že už to není ta "stará, dobrá Anglie", ale že se v některých čtvrtích cítí jako v Pákistánu. Takže v podstatě vznikl takový hybrid, ani Anglie, ani Pákistán. No a teď si ideál multikulturalismu dosaďte na celý svět. Jak by to vypadalo?

Buď by vznikly tzv. hybridní kultury, takové nijaké, kde by se každý cítil vykořeněn a uznával své hodnoty, ale zároveň nijaké. Jenže to jaksi nejde, takže s větší pravděpodobností by došlo k chaosu, občanským nepokojům a následné totalitě. Ideální multikulturní společnost je striktně definovaný totalitní režim, protože společnost, kde každý jedinec může mít svou vlastní kulturu, potřebuje definovat prakticky skoro všechno.

Když v hrnci smícháte mnoho ingrediencí a mnoho barev, co vám vznikne? Jakási hnědá břečka, ve které se ztratí krása každé barvy. Chuť ingrediencí taky zanikne a vznikne něco, co se nedá jíst. Asi jako dort Pejska a Kočičky.

12. Evropané si utahují opasky, ale Brusel si navýšil rozpočet na SEBEPROPAGACI! Dělají si z nás "nobelisti" Barroso a van Rompuy legraci?

Ze všech stran dnes slyšíme, že státy mají přistupovat k reformám a škrtat, kde se dá, protože je krize. Občané zas musejí šetřit a uskromnit se. Jelikož recese se prohlubuje, HDP klesá a oživení ekonomik je v nedohlednu, není to až tak nelogický krok. Co je už trošku nelogické, dalo by se říct až absurdní, je to, že Evropský parlament si navýšil rozpočet na příští rok. Za úplně nejabsurdnější považuji důvod navýšení: Kvůli sebepropagaci.

Stovky milionů půjdou na letáky, semináře i na nové evropské muzeum. Podle britského deníku Daily Telegraph má gigantický projekt stát v přepočtu více než 2 a půl miliardy korun. Muzeum má oslavovat "historickou paměť" Evropské unie a propagovat evropskou identitu. Jelikož se některé státy nemohly domluvit na společné historii, začne se tato historie počítat až od tzv. "roku nula", což má být rok 1946.

Už vidím, jak se do muzea budou hrnout nadšené davy zájemců. Hlavně z bankrotujících států. Možná by Evropský parlament mohl zavést i autobusové zájezdy, které by vozily občany ze Španělska, Portugalska i dalších států do Bruselu, aby se mohli pokochat a oblažit si duši v tomto muzeu (samozřejmě za poplatek). Pak by se oblaženi vrátili do svých nepokojem zmítajících se zemí. To nevadí, že hodně lidí nemá práci, že nemají na jídlo a na nájem. Ale hřál by je dobrý pocit, který by získali v tomto obohacujícím muzeu.

Doufám, že muzeum bude rozděleno do sekcí podle národů. V oddělení českého národa by mohlo být, jak nás Evropský parlament zachránil od pomazánkového másla, rumu, marmelády a dalších nebezpečných věcí. V oddělení slovenského národa zas například to, jak je EU zachránila od křížů a svatozáře na pamětní minci. Sláva Evropskému parlamentu za jeho zásluhy. Už jenom chybí, aby tento parlament zavedl povinné návštěvy svého muzea pro každou firmu minimálně 2x ročně a cesta k RVHP bude dokonána.

Takže evropští poslanci mohou v příštím roce utratit v přepočtu skoro 45 miliard korun, o dvě procenta víc než letos. Ozvaly se sice hlasy proti takovému utrácení, ale Evropský parlament oponoval tím, že dohoda o nevměšování se do útrat Evropského parlamentu je "gentlemanská" a dlouhodobá. Je moc "hezké", že evropští poslanci a úředníci tak "gentlemansky" utratí cizí peníze. Na vlastní PR a propagaci. Může taková propagace, manipulace a vymývaní mozků něco změnit? Možná tak u lidí mdlého rozumu. Většina lidí si totiž utváří názor na základě činů, zkušeností a skutků. Ne na základě letáčků a propagace v muzeu. A nepomůže tomu ani Nobelova cena za mír. Jenom je smutné, že Evropský parlament vodu káže a víno pije...

13. Co si to Slovensko zase dovoluje? Tohle by se mělo řešit přímo v Haagu!

Slovensko zakotví do svojej Ústavy, že manželstvo tvorí zväzok muža a ženy (podobne to majú aj v Maďarsku). Ústava sa rozšíri o 2 vety: ,,Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru." A ja dodávam: Super! Áno, z nového zákona mám radosť. Aj keď vo mne v istom smere vyvoláva smútok. Prečo smútok? Pretože je mi ľúto, že niečo také samozrejmé ako rodina, niečo, čo fungovalo stáročia a čo by mal štát podporovať, musí byť uzákonené v Ústave.

Pár elít z EU sa rozhodlo, že bude pretláčať homolobby. Snaha o rozloženie klasickej rodiny je zrejmá. Prevláda kult Frankfurtskej školy, ktorá chcela zaviesť komunismus s tým, že najprv sa musí zničiť rodina, národ a náboženstvo. Osobne sa tomu ani nedivím, kedže zakladateľmi a elitami v EU sú z veľkej časti práve komunisti, presadzujúci neomarxismus. Možno si tieto elity myslia, že homosexualita je budúcnosťou ľudstva :) Našťastie si to nemyslí väčšina občanov a tvrdo sa stavajú proti takému vymývaniu mozgov.

Snáď ste niekde okrajovo zaznamenali (pretože mainstreamové média o tom neinformovali), že vo Francúzsku sa konali obrovské protesty práve proti homosexuálnym manželstvám a proti adopciám detí homosexuálnymi pármi. Okrem homomanželstiev a homoadopcií sa majú zrušit označenia matka a otec a majú byť nahradené označením rodič1, rodič2. Dokonca proti tomu protestovali aj samotní homosexuálovia. Tieto protesty bohužiaľ vypočuté neboli a politici ešte "pre istotu" zaviedli tresty za kritiku! Ak si niekto dovolí tieto veci kritizovať, bude následovať trest. Takže nie radikálne názory, ale konzervatívne názory už sú vo Francúzsku trestné.

Skôr, než ma niekto obviní z homofóbie, dodávam, že nemám absolútne nič proti homosexuálom. Nech si každý žije s kým chce. Ale z logického hľadiska manželstvo homosexuálov nie je (a nemože byť) to isté, ako manželstvo muža a ženy. Je to podobné, ako keby paraolympionici chceli súťažiť na normálnej olympiáde. Manželstvo je zväzok muža a ženy, všetko ostatné sú vzťahy partnerské. To by sme potom ako manželstvo mohli uznávať aj vzťah človeka so zvieraťom. Ideológia zrovnoprávnenia a unifikácie je v tomto prípade nelogická a nevedecká.

Takéto zakotvenie ochrany manželstva v slovenskej Ústave by malo mať predovšetkým akýsi symbolický rozmer. Ide tu o to prihlásiť sa k tradičným hodnotám a vyhraniť sa proti bruselskej prohomosexuálnej agende. Kritici by mohli namietnuť, že tu máme rozklad rodiny a obrovskú rozvodovosť. Áno, máme. Lenže schválenie homomanželstiev by viedlo ešte k väčšiemu rozkladu, ničomu by to nepomohlo, práve naopak. Západ prežíva krízu hodnôt, ku ktorej prispela práve takáto prehnaná liberalizácia.

V niektorých štátoch EU sa už uvažuje aj o schválení pedofílie. Takže ťažko návratu hodnôt pomôžeme ešte väčšou liberalizáciou. Myslím, že Slovensko v tomto smere urobilo dobrý krok. EU bude určite prskať jedovaté sliny. Možno sa i pár "revolucionárov" bude snažiť vo vás vyvolať pocity viny, že ste "staromódny" a že ste "nepochopili nutnosť nových, lepších zajtrajškov". Nie a ani to pochopiť nechcem. Radšej budem "nudne staromódna" a za manželstvo budem považovať zväzok muža a ženy. No a keď EU prská, tak nejak tuším, že to, proti čomu prská, je správne :)...

14. Islámský stát není islámský?

Docela často se setkávám s prohlášením, že to, co dělá Islámský stát, nemá prý s islámem nic společného. Je tomu ale skutečně tak?

Co hraje podstatnou roli, je to, jestli chování Islámského státu (IS) vychází ze samotného učení islámu. Čím je definována ideologie islámu? Je definována Koránem a hadísy. IS v podstatě jenom kopíruje chování Mohameda. Většina muslimů vyznává korán z Mekky, ale nemohou odmítnout učení z Medíny, takže súry, které vznikly později, jsou jako dobře ukrytá zbraň. 24 procent textu súr z Medíny je o džihádu.

IS vydává dokonce svůj časopis "Dabiq", kde své činy v rámci islámu poměrně pečlivě legitimizuje odkazováním na příslušné hadísy. Takže se nabízí otázka: co KONKRÉTNĚ dělá Islámský stát neislámského?

Když někdo vypadá jako pes, chová se jako pes a štěká jako pes, zřejmě to bude pes. U islámu platí, že pro svět je nejlepší, když je muslim co "nejvlažnější" ve víře. Když ale dotyčný bude chtít být "pořádný muslim", tak dostaneme IS, Boko Haram, apod.

Někteří lidé se diví, proč IS neodmítnou umírnění muslimové. Oni IS odmítají, ale říkají, že IS nemá nic společného s islámem. Nemohou připustit, že IS vychází z islámu, resp. dokáží to jenom velice odvážní muslimové, kteří se nebojí podívat pravdě do očí. Proč? Protože by museli přiznat, že Korán není dokonalý a Mohamed dělal chyby. Což se neslučuje s božstvem. Právě proto tak hystericky křičí o tom, že IS nemá nic společného s islámem. Kdyby přiznali, že IS vychází z islámského učení, tak by museli odmítnout i část islámu. Ale můžete odmítnout něco, co už je prý "dokonalé"? Umírnění muslimové jsou v podstatě v pasti.

Další takovou islámskou pastí je to, jak je vlastně definována možnost dostat se do ráje. U křesťanství máte Desatero, podle kterého když budete žít, tak se dostanete do nebe. Ale je jen na vašem rozhodnutí, jestli to dodržovat budete, nebo ne. U islámu máte jistá pravidla (návod), podle kterých máte žít. Když je porušíte, tak budete potrestán už na zemi (právo šaría). Jak se muslimská žena dostane do ráje? Musí dodržovat právo šaría + být "dobrou manželkou". Jenže co to je? Co to znamená být "dobrou manželkou"? Být muži vždycky po vůli? Poslouchat na slovo? Nechat se mlátit? Takže i kvůli tomu se muslimské ženy moc nebouří...

Podobné je to i s muslimskými muži. Do ráje se dostane "dobrý muslim". A tady vidím i příčinu radikalizace mnoha evropských muslimů z 2. a 3. generace. Oni žijí podle evropského způsobu života, poslouchají hudbu, chodí na diskotéky, pijí alkohol, atd. Ale stane se, že některé muslimy jejich náboženství doběhne. Uvědomí si, že podle islámu žili hříšně. Začnou se bát, že se nedostanou do ráje. A jaká je přímá cesta do ráje v islámu? Bojovat ve "svaté válce", nebo se odpálit a zabít nevěřící. Tím se podle islámu (alespoň té radikálnější verze) smažou všechny hříchy a muslim půjde rovnou do ráje, kde na něj čeká 72 panen.

Teorie může být sebekrásnější, ale když v praxi nefunguje, tak zřejmě bude chyba v té teorii....

15. Solidární rozdělení imigrantů

Už je to tady. Státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza navrhuje, aby i Česká republika přijala imigranty z Afriky a dalších zemí. Prouza navrhl, že je čas pomoci těm zemím, kde je migrace velký politický problém. Součástí toho je více se otevřít, dát některým skupinám migrantů možnost žít tady tak, aby se tento problém rozložil mezi všechny evropské země.

A já se ptám, co je tohle za řešení? Ano, některé země mají problém s imigranty. Tím, že si je rozdělí všechny státy EU, se možná na chvíli problémovým zemím uleví, jenže po čase budou mít problémy všechny země a ke dnu půjde celá Evropa... "Solidárně rozdělený problém" mi připomíná stav z minulého režimu, tzv. "solidárně rozdělená bída".

Když už někdo tak moc chce přerozdělovat, co tak přerozdělovat i jisté naše problémové občany? Nebo solidarita jenom jedním směrem? Všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější? Ať si pan Prouza nastěhuje pár těchto přistěhovalců k sobě na zahradu. Nebo to má být "solidarita" typu, že se někdo napakuje na dotacích a ostatní ať zažívají zvýšenou kriminalitu a další problémy?

Pan tajemník Prouza dále říká: „Je to také o tom, vzdělávat českou společnost, a ukazovat jim, že i lidé z jiné kultury mohou velmi dobře fungovat v České republice a být pro ni přínosem". Vážně? Tak proč vlastně chtějí některé země tyto imigranty přerozdělovat? Když jsou tak úžasní, tak potom nechápu, v čem je problém. Proč se takového přínosu chtějí zbavit?

Podle statistik je v zemích EU s větším počtem přistěhovalců ve velké míře zvýšená kriminalita. Znásilnění, rabování, krádeže, násilí, nepokoje, atd. Tohle tady pan Prouza chce? Poměrný klid v naší republice se mu nelíbí?

Když bude v některém státě EU hladomor, tak ho máme taky solidárně sdílet? Sdílení nějakého problému není žádná solidarita. Je to spíše sdílená debilita...