Lea Vojteková: Lekce 18. - 20.

Lea Vojteková

18. Společnost je rozdělena. Jedni by přijímali všechny imigranty, další chtějí zavírat hranice. V čem spočívají hlavní rozdíly těchto přístupů?

Emoce vs. rozum. To je ta hlavní příčina. Zastánci přijímání se vezou na vlně emocí, přes kterou již bohužel rozum nemá šanci proniknout. Uprchlickou krizi hodnotí pouze z pohledu "tady a teď", budoucnost již neřeší, případně nejsou schopni tak dalece dohlédnout. Většina z nich to nemyslí špatně, ale jak se říká, cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly...

Kdo čte moje blogy, ví, že já patřím k těm, kteří by nepřijímali. Není to tím, že by mi chyběl soucit nebo empatie. Avšak pociťuji empatii i vůči evropským starousedlíkům. Záleží mi na tom, jak se tady bude žít našim potomkům. Nepřeji jim život, kde bude zuřit občanská válka, ani jim nepřeji život pod totalitní nadvládou práva šaría. Právě kvůli tomu zohledňuji více faktorů:

Faktor bezpečnostní

Tajné i zpravodajské služby varují před tím, že mezi imigranty mohou být i bojovníci Islámského státu. To říká i samotný bývalý člen IS, který se vyjádřil: ,,Mnohé nasvědčuje tomu, že IS systematicky, bez spěchu a velmi konspirativně rozmísťuje arabské bojovníky v Evropě. Ti zakládají osnovu své sítě. Je jisté, že chtějí válčit."

Jeho slova potvrzují bezpečnostní analytici, dokonce i samotní imigranti. Stačí pár spících buněk na území ČR (nebo Evropy) a nastane neuvěřitelný teror. Vadí někomu klid a bezpečí? Vezmou si ti, kteří přijímaní obhajovali, na odpovědnost případné teroristické útoky? Touží po chaosu a rozvratu?

Faktor zdravotní

Mnoho lidí z Afriky s sebou přináší různé exotické nemoci. Když my chceme vycestovat do Afriky, musíme projít procedurou různých povinných očkování. V případě imigrantů to jaksi neplatí. Už teď v Itálii hrozí epidemie svrabu, to ani nemluvím o riziku vážnějších nemocí typu ebola.

Z Blízkého a Středního východu hrozí stejná nebo podobná nebezpečí jako výše, navíc ještě TBC od příchozích, kteří trpí TBC neléčenou, a dokonce i tuberkulózou nového typu – odolnou vůči lékům. Myslí si zastánci přijímání, že jim a jejich blízkým se tyto nemoci vyhnou?

Faktor sociální

Zastánci přijímání tvrdí, že prý "zdroje jsou". Já se ptám, kde tedy ty zdroje vidí, když Česká republika má dluh více než bilion korun a každým rokem se zadlužuje? Nejsou peníze pro děti na léčbu, nejsou peníze pro důchodce, kteří mnohdy nemají ani na obědy.

Naopak v takovém stanovém městečku v Rakousku protestovali uprchlíci kvůli jídlu. Nelíbilo se jim, že nemají dvě teplá jídla denně a očekávali taky kuřivo zdarma. Zasahovat musela policie. Uprchlíci po příjezdu na policii házeli balené jídlo, nachystané na večeři. To jsou paradoxy...

Zajímalo by mne, jestli by zastánci přijímání byli ochotni se odstěhovat do blízkosti azylových center. Když už nařizují tu povinnou solidaritu jiným, proč ji nechtějí zkusit na vlastní kůži? Potom ta jejich slova o humanitě vyznívají docela naprázdno.

Zastánci přijímání se ohánějí touhou po svobodě. OK, to žádnému uprchlíkovi neupírám. Jenže stejně tak chápu lidi, kteří se brání. To je naprosto relevantní lidská přirozenost. Nebo Indiáni neměli právo se bránit? Problém taky je, že mnoho z těch lidí utíká právě před islámem, ale islám zároveň přináší sem. Je to podobné, jako kdyby lidé z komunistického bloku utíkali před komunismem a následně se pak komunismus snažili prosadit na Západě.

Pro důslednou analýzu je potřeba vidět to ve všech souvislostech. Jde hlavně o to, co bude za 20-30 let. A co se děje, vidíme právě na Západě. Nejradikálnější je druhá nebo třetí generace. Dochází k obrovskému vzniku No Go Zones, protože muslimové chtějí žít podle práva šaría. Nemusejí to být ani radikálové, to je prostě ta mlčící většina...

Zastánci přijímání uprchlíků mi bohužel připomínají nadšené soudruhy. Bylo jasné, že komunismus nefunguje a fungovat nebude, ale oni přesto tvrdili: ,,Ale u nás to již vyjít musí, soudruzi!"

19. Problém politické korektnosti a tabu multikulturalismu

Někteří lidé se podivují nad tím, proč EU začala problém s uprchlíky řešit až teď. Přitom o tomto problému se ví již roky. Jedna z hlavních příčin se jmenuje politická korektnost.

Mafie převaděčů dlouhodobě a systematicky zneužívala (a zneužívá) evropský azylový systém, ale kvůli politické korektnosti o tom politici dlouho nemohli mluvit otevřeně, protože by museli přiznat, že masová imigrace je problém. A to je zas tabu kvůli ideologii multikulturalismu.

Mezi další tabu multikulturalismu, o kterých se raději moc nemluví, patří vynucené sňatky, ženská obřízka, epidemie HIV, stoupající kriminalita, špatný prospěch na školách, závislost na sociálních dávkách atd. Všechny tyto aspekty nastavují zrcadlo a ukazují, jak multikulturalismus selhal. Jenže to by politici museli uznat chybu, což samozřejmě neudělají, a tak eskalují problémy dál a dál.

Jediný účinný prostředek proti islámskému extremismu (svobodu projevu) zastánci politické korektnosti systematicky podkopávají. Těm, kteří o islámu chtějí debatovat bez dogmat, nasazují náhubek ve formě označení "islamofob". Proč? Čeho se tak bojí? Vždyť se v podstatě chovají jako klerici v islámských zemích, kteří určují, o čem se může nebo nemůže debatovat.

Včera jsme byli svědky šíleného islámského řádění. Teroristický útok ve Francii, v Tunisku, v Kuvajtu, v Somálsku. Desítky mrtvých. Ale západní politici nelenili a okamžitě ujišťovali své ovečky, jak je islám náboženství míru. Jenže ono vůbec nezáleží na tom, co o islámu prohlašuje takový pan Cameron nebo další politici. Islám je definován Mohamedem a Alláhem. Nebo nám chtějí politici namluvit, že ani Mohamed neměl nic společného s islámem?

Je zřejmé, že žijeme ve společnosti sešněrované politickou korektností, která často obětuje svobodu projevu a svobodné zkoumání, aby náhodou někoho neurazila. Na tento přístup ale doplácíme tím, že nejsme schopni poznat holou a nepřikrášlenou pravdu a nedokážeme pochopit výzvy a problémy, před nimiž společnost stojí.

A nakonec místo zlepšení přinesla politická korektnost výrazné zhoršení vztahů mezi jednotlivými skupinami...

20. Multikulturalismus = marxismus v novém kabátě

Nesouhlasíte s povinným přerozdělováním uprchlíků? Pak jste rasista, xenofob, extremista... prostě a jednoduše třídní nepřítel.

Zastánci multikulturalismu věří, že lidskou přirozenost lze změnit. Že člověka lze předělat na soucitného, nesobeckého, tolerantního tvora, který se cítí být občanem světa spíš nežli své vlasti. V tomto smyslu se multikulturalismus podobá marxismu, který zas věřil, že osobní zištnost a sobectví je možné z lidské povahy vymýtit a že výchovou lze docílit toho, že lidé budou pracovat stejně usilovně pro obecné blaho jako pro své vlastní.

Multikulturalismus přenáší hledání lidské dokonalosti z ekonomické sféry do sféry sociální a kulturní a vyžaduje, aby se lidé vzdali kmenového cítění a sounáležitosti a dávali přednost "cizímu" před důvěrně známým. Ideologii multikulturalismu nejde o kultury jako takové. Její podstatou je vytvoření nového, "lepšího" člověka. Multikulturalismus považuji za ještě větší utopii než komunismus. Je založen na tom, že všechny kultury i náboženství se přizpůsobí jeho ideologické podstatě.

Představte si, že jste křesťan nebo ateista a přestěhujete se do muslimské země. Začnete věřit v Alláha? Samozřejmě, že ne. Nevzdáte se svého přesvědčení (ať už křesťanství, nebo ateismu). A to samé i muslimové. Když přijedou sem, tak samozřejmě nepřestanou věřit v Alláha. A co je neoddělitelnou součástí islámu? Právo šaría. Multikulturalismus ale počítá s tím, že muslimové právo šaría odvrhnou, jelikož je v rozporu s lidskými právy. Což ale neudělají, protože je to podstatný prvek jejich náboženství.

Marxismus chtěl diktaturu proletariátu. Uctíván a zvýhodňován byl dělník. Proletáři (dělnická a rolnická třída ) se stávají elitou. Ve školství, ve veřejné sféře a při rozdělování státních benefitů byli zvýhodněni lidé dělnicko-rolnického původu. Multikulturalismus (který vychází z neomarxismu) zas má diktaturu menšin. Menšiny a imigranti jsou systematicky zvýhodňováni a nadřazováni nad starousedlíky. Jsou zavedeny kvóty, dochází ke zvýhodňování menšin ve školách i v zaměstnání, významná část financí ze státního rozpočtu směřuje k menšinám a s tím spojeným neziskovkám, výborům, projektům, sdružením apod.

Je docela vtipné, že multikulturalismus sám sebe považuje arogantně za hodnotu. Dokonce za nejvyšší hodnotu, kterou musejí všichni následovat. Multikulturalismus hlásá v podstatě jenom 3 myšlenky: rozmanitost, rovnost a toleranci. Rovnost a toleranci sám popírá právě pozitivní diskriminací. Všechny kultury jsou si sice rovny, výjimku ale tvoří evropská kultura, kterou je potřeba přibít na ten její kříž, aby ze sebe sňala vinu za všechny historicky spáchané hříchy. Rozmanitost vydává za nejvyšší dobro. Kdyby ale rozmanitost byla skutečně pouze pozitivní, stěží by pak existovaly války, násilnosti a nenávist mezi různými skupinami.

Je taky moc zajímavé kolik lidí tu tvrdí, že by neměli problém s přijetím neomezeného počtu uprchlíků, protože prý "zdroje jsou". Myslí-li to doslova, pak oni zřejmě ty zdroje mají a v tom případě nerozumím tomu, proč už u nich doma nebydlí bezdomovci a chudé české rodiny, které by mohli živit bez čekání na to, jak kvóty dopadnou. Nebo je jejich humanita nějak rasisticky rozdělená? Jen pro někoho? Nemohou se opřít ani o argument, že našim bezdomovcům nehrozí válka a "všichni se přece mohou tady mít dobře, když chtějí". Protože tak to budou mít i ti uprchlíci, sotva vstoupí na evropskou pevninu.

Co mě baví ale úplně nejvíce, je to, kdo se multikulturalismu zastává. Často jsou to levicově orientovaní lidé, kteří k podobným utopiím tíhnou. U nich by se to ještě dalo pochopit. Ale směji se, když se multikulturalismu zastávají lidé, kteří sami sebe označují za pravičáky a odpůrce marxismu. Straší Ruskem, komunisty a bývalým režimem, a přitom jim tak nějak nedochází, že oni sami podporují nový kulturní marxismus.

Marxismus selhal, protože nedokázal změnit lidskou povahu; víra v multikulturalismus teď činí totéž.