Neomarxistický multikulturalismus: Otázky a odpovědi

Roman Bárta

Diskutovat s multikulti levičáky a všemi xenofily je těžké, ne-li nemožné. Ne proto, že by nás převyšovali silou argumentů. Právě naopak. Jejich názory se zakládají na mýtech, ideologických klišé, utopii a lžích. Proto si tento nedostatek kompenzují tím, že využívají promyšlených útoků na city, psychického nátlaku, vydírání a demagogie.

Neomarxismus

Od té doby, co západní neomarxistická levice ustoupila od myšlenky násilné revoluce, stal se psycho-terorismus (psychologický terorismus) její hlavní útočnou zbraní. Účelem je zmanipulovat a změnit veřejné mínění a chování lidí, ovlivnit jejich emoce a názory, aby se nebránili neomarxistické „kulturní revoluci“. Zároveň je cílem na všechny, kteří neomarxistům překáží, systematicky a dlouhodobě vyvíjet destruktivní psychický nátlak, který je nakonec odstraní z cesty.

Multikulturní levičáci vynikají v emocionální manipulaci. Jsou úspěšní ve shazování viny na většinovou společnost. Vymýšlí a konstruují různé souvislosti a tvrzení, postavené na překroucených faktech a lživých základech, jen aby nás mohli obvinit z nějakých dávných nepravostí, za které mají bílí Evropané nést vinu. Kombinace viny a soucitu je totiž silnou zbraní, jak s ostatními manipulovat.

Nejprve na nás svedou odpovědnost za všechno možné a vyvolají pocity viny. Následně apelují na soucit, empatii, dělají z imigrantů a menšin chudinky, a tím se nás snaží zlomit.

Uvědomte si, že manipulace útočí na city, obchází rozum, snaží se ve vás navodit vnitřní konflikty a ovládnout vás. Proto zapojte přirozené obranné mechanismy a zdravý rozum, naopak vypněte empatii a podobné emoce, kterých může využít nepřítel, aby vás zmanipuloval.

Příklady konkrétních obranných argumentů a taktik:

1) Xenofil: Nenávist! Kde se ve vás bere ta nenávist! Hate freeee!!!

Obviňování z nenávisti je útok na psychiku, který xenofilové využívají často. Z nenávisti jsou schopni nařknout kohokoliv, kdo odmítá multikulturalismus, invazi imigrantů nebo zvýhodňování a agresivní nároky různých menšin.

Samotné slovo „nenávist“ má totiž výrazně negativní náboj a účinkuje tím způsobem, že okamžitě uvrhne obviněného člověka do role „toho zlého“, a naopak xenofil si uzurpuje roli ochránce dobra a pravdolásky. Obviněný člověk pak má tendenci začít okamžitě ustupovat a zmírňovat své názory. A to je prohra.

Jak reagovat, když vás xenofil obviní z nenávisti? Varianty odpovědí:

Nenávidět zlo je správné.

Nenávidět zlo je povinností každého dobrého člověka.

Kdo má rád svou zemi, musí nenávidět ty, co ji chtějí zničit.

Bránit národ a naši kulturu, to není nenávist, ale láska.

Je dobré xenofila také obžalovat z nenávisti, a tím odrazit jeho útok. Z nenávisti k národu, vlastenectví, tradičním hodnotám, k bílé většinové společnosti. Protože kdo podporuje to, aby do Evropy proudily vlny imigrantů a vždy se a priori staví na stranu odlišných menšin, ten musí v sobě mít spoustu hluboko zakořeněné nenávisti a oikofobie.

A kde se ve vás bere ta nenávist ke své zemi a národu?

Proč tak nenávidíte etnicky homogenní národ?

Podporovat invazi imigrantů a islamizaci, která devastuje Evropu, to je skutečná nenávist!

2) Xenofil: Kolik Romů/muslimů/imigrantů … znáš osobně?

Asi nejstupidnější argument, navíc zcela irelevantní. Levičáci se pomocí něj snaží navodit dojem, že odpůrci multikulturalismu o problému nic nevědí, nejsou tedy oprávněni o problému vůbec diskutovat a měli by být vyřazeni z veřejného diskursu. Reagujte např.:

Je papež katolík? … Ano … Vy ho znáte osobně? Jak to můžete vědět?

Je na severním pólu zima? … Vy jste tam byl osobně? Jak to můžete vědět?

Je kyanid jedovatý? … Jak to můžete vědět, když jste ho osobně nevyzkoušel?

Není třeba znát všechno osobně, stačí vycházet z faktů a logicky uvažovat. Bez hodnocení na základě převzatých informací a znalostí by nebylo možné diskutovat prakticky o ničem. Aby člověk věděl, že heroin je návyková a nebezpečná droga, nemusí jej zkoušet osobně.

Pravda je taková, že odpor k imigrantům a nepřizpůsobivým menšinám roste přímo úměrně s tím, jak těchto menšin přibývá. Před 60 lety, když v Evropě bylo muslimů minimum, žádná takzvaná „islamofobie“ tu nebyla. Přišla až v reakci na to, jak rostl příliv imigrantů a tím i osobních zkušeností s nimi. Také je prokazatelné, že největší odpor k cikánům je v regionech ČR, kde je cikánů, a tedy i osobních zkušeností lidí s jejich chováním, nejvíce ,např. v Ústeckém kraji.

3) Xenofil: Máme morální povinnost uprchlíkům pomáhat. Jsme zodpovědní za jejich problémy — kolonialismus, imperialismus, běloši vraždili, drancovali … Musíme přijmout uprchlíky a odčinit tak své zločiny.

Cílem je stimulovat pocity viny a vnitřní konflikty, aby se z vás stal bezbranný a poddajný objekt. Jde o psychoteroristický útok a učebnicový příklad citového vydírání a emocionální manipulace. Upozorňujte na to.

Je 21. století. Naprostá většina dnešních Evropanů se narodila až po období kolonialismu. Žádnou vinu za nic neneseme a mnoho evropských zemí ani žádné kolonie nemělo. Stejně tak většina lidí nepodporuje nějaké americké zásahy na východě. Imigrace rostla už před „Arabským jarem“ a vojenskými intervencemi. Navíc velká část imigrantů pochází ze zemí, kde žádné vojenské zásahy NATO nebyly.

Příklady odpovědí:

Jsem Čech. Narodil jsem se v roce 1xxx. Na žádném kolonialismu jsem se nepodílel! Moje rodina nikomu neuškodila.

Máme cítit vinu i za to, že naši předkové Kromaňonci vyhubili Neandrtálce?

Muslimové, Asiaté i Indiáni dobývali a obsazovali jiná území celá staletí a nikdo po nich žádné sebeobviňování, odškodnění ani přijímání imigrantů nechce.

Ať nejprve všichni muslimové odčiní svojí vinu za vraždění našich předků a invaze do Evropy! Proč po nich nechcete odpovědnost a omluvu?

Od levičáků neslyšíme nic jiného, než jak je špatné paušalizovat menšiny a uplatňovat kolektivní vinu. Když ale jde o bílé Evropany, tak klidně paušalizují. Snaží se nám přisoudit nejen kolektivní, ale i dědičnou vinu za nějaké války, kolonializaci a podobné události v dávné historii. Okamžitě na to reagujte a ze svalování kolektivní viny a paušalizace je obviňte.

Pokusům stimulovat ve vás pocity viny je nejlepší se vysmát a dát ostentativně najevo, že je vám jedno, co se stalo někdy dávno. Xenofil musí cítit, že jste silná osobnost a nemá šanci ve vás vnitřní rozpory a pocity viny vyprovokovat.

Kdo zná dějiny, nepodlehne jejich prolhané propagandě. Když budete schopni bořit jejich proti-bělošské lži a vyjádříte hrdost na naši historii, získáte převahu.

Argumenty proti obviňování za období kolonialismu atd.:

Chudoba, otroctví a nepřetržité kmenové války byly v Africe dávno před příchodem bílých. Většina subsaharské Afriky byla na úrovni pravěku. Během koloniální éry se Afrika naopak pozvedla a stabilizovala. Evropané založili desítky přírodních parků a jen díky nim příroda ještě přežívá. Po odchodu bílých se vše jen vrátilo do starých kolejí — úpadek, války, rozvrat. Příčinou problémů Afriky je zejména obrovská populační exploze, a to je odpovědnost čistě jejich.

Většina Evropanů kolonie nedrancovala. Británie do svých kolonií víc investovala, než z nich během koloniální éry vytěžila. Vyvedla je ze zaostalosti, vybudovala tam železnice, silnice, města a průmysl.

Kolonializace zachránila miliony životů. Evropané ukončili mnoho barbarských rituálů — například v Indii Britové zakázali upalování vdov (Satí) — když muž zemřel, jeho žena byla omámena drogami a zaživa spálena spolu s ním. Britové v 19. století zaváděli britský právní systém, který v mnoha koloniích zakázal otrokářství praktikované domorodci. Podobně postupovali i Francouzi. Během kolonializace také Evropané blokovali konflikty mezi různými kmeny, které by jinak skončily válkami.

Indie, Singapur, Hongkong … a mnoho dalších zemí vděčí za dnešní prosperitu Evropanům, kteří tam v koloniálních dobách vybudovali moderní průmysl a infrastrukturu. I Japonsko bylo až do 19. století silně zaostalé. Jen díky bílým se dokázalo zmodernizovat a stalo se velmocí.

V celém systému otrokářství hráli klíčovou roli muslimové a černí kmenoví vládci. To byli ti, kteří africké otroky fyzicky lovili a zajímali, aby je pak prodali Evropanům. Dnes jsou ovšem obviňováni výhradně bílí lidé. V Africe bylo otrokářství před příchodem Evropanů a vyskytuje se tam dodnes.

Křížové výpravy byly reakcí na útok islámu na Evropu. Křížové výpravy začaly roku 1095, Arabové začali útočit na Evropu už v roce 711. Zahájení křížových výprav bylo reakcí na pronikání muslimských nájezdníků z východu. Byla to obrana. Od roku 711 až do roku 1917, kdy skončila genocida Arménů, tedy 1200 let, muslimové vraždili a zotročovali naše křesťanské předky. To oni by měli být odpovědní a pykat za své zločiny.

Naprostá většina Indiánů zemřelých v důsledku španělské kolonializace Jižní Ameriky zemřela v důsledku nemocí. Za to nelze nikoho vinit, když tehdy nikdo netušil, že existují nějaké bakterie a viry. Také není pravda, že Španělé přijeli a zničili celé indiánské civilizace. Pár stovek námořníků nemohlo porazit celou říši. Zamlčuje se fakt, že ke Španělům se dobrovolně přidaly desetitisíce Indiánů z menších kmenů, kteří byli terorizovaní a zotročovaní ze strany Aztéků, Inků a dalších velkých kmenů. Příchod Španělů v podstatě osvobodil desítky malých zotročených kmenů.

Přistěhovalci, kteří kolonializovali Severní Ameriku v 19. století, nebyli jen běloši. Byli tam i Číňané a jiné asijské národy.

V roce 2002 se konal v Jihoafrické republice průzkum, ve kterém 60 % černochů uvedlo, že za vlády bílých se žilo lépe než nyní, kdy pod vládou černých přišla korupce a obrovská kriminalita.

Druhá polovina 19. století — tedy vrcholné období koloniální a imperiální éry — byla jedním z nejmírovějších a nejstabilnějších období v dějinách lidstva. Konfliktů bylo minimum a celý svět zaznamenal díky Evropanům nebývalý pokrok. Na to bychom měli být hrdí.

4) Xenofil: Jsi rasista a xenofob

Převahu v diskusi dává xenofilům také to, že se mnozí lidé bojí být označeni za rasistu a xenofoba. Jakmile je někdo takto označí, začnou ustupovat a vysvětlovat, že určitě nemají xenofobní názory, že to, co říkají, není rasismus atd. A to je pro xenofily výhra. Nesmíme se bát těchto nálepek. Naopak je třeba se k nim hlásit a uvádět je na pravou míru. Pokud se diskutující ke xenofobii hrdě přihlásí místo ustupování a vymlouvání se, může tím xenofila slušně vykolejit.

Varianty odpovědí:

Pokud zdravý rozum je dnes pokládán za rasismus, pak se k rasismu hrdě hlásím.

Každý zdravý člověk je xenofobní, protože xenofobie je pud sebezáchovy.

Rasismus je přirozený už proto, že rozdíly jsou dané přírodou.

Jsem rasista, protože nechci Evropu zaplavenou miliony afrických imigrantů.

Xenofobie je přirozená, xenofilie je nemoc.

Také je dobré xenofila uzemnit fakty o přirozenosti xenofobie a rasismu:

Jak můžete odmítat xenofobii, když xenofobie je princip, na kterém funguje imunitní systém ve vašem vlastním těle? Když do vašeho těla vniknou nějaké cizí organismy, vaše tělo je také nevítá jako obohacení, ale brání se. Když vdechnete nějaké bakterie a viry, vaše tělo odpoví xenofobní reakcí a zlikviduje je.

Jednotlivé rasy nejsou stejné, existují rozdíly v inteligenci, mentalitě, kulturní vyspělosti a biologické rozdíly. To vše jednoznačně platí a lze to vědecky prokázat.

Odveta za nálepky rasista, xenofob…:

Xenofil — xenofilie je nepřirozená porucha, kdy jedinec preferuje vždy to cizí a odlišné. Je to opak přirozené xenofobie.

Antirasista — ve svých důsledcích je antirasismus pouze zamaskovaná nenávist k bílým lidem. Kde dlouhodobě vládne politika antirasismu, tam jsou bílí lidé terorizováni a stávají se z nich cizinci ve své vlastní zemi.

Je známo, že v multikulturních iniciativách a lidskoprávně levičáckých hnutích je velká koncentrace psychicky nemocných, labilních a vnitřně rozervaných osobností a jedinců se sexuálními úchylkami. Z toho plynoucí frustrace a vědomí své vlastní odlišnosti je přivádí k tomu, že se identifikují s jinými odlišnými menšinami a staví se do opozice proti normálním lidem z většinové společnosti. Zdůrazňujte tento fakt a dávejte jim najevo, že jsou to vlastně nemocní lidé.

Jakými mindráky a frustracemi trpíte, že se rvete vždy za ty cizí a odlišné?

5) Xenofil: Musíme být solidární s ostatními zeměmi EU a přijmout uprchlíky.

Když se nějaký zoufalec postaví na okraj mostu a chce spáchat sebevraždu, máme být také solidární a skočit spolu s ním? Ne! Když nějaký stát chce zahubit sám sebe tím, že dováží na své území a živí statisíce odlišných imigrantů, nelze s ním být solidární a přenášet jeho problémy, které si úmyslně způsobuje, i na nás. S šílenstvím a sebedestruktivitou nelze být solidární.

6) Xenofil: Češi také museli utíkat z Československa a cizí země nás přijaly.

Češi migrovali vždy v rámci našeho civilizačního prostoru, do kulturně blízké země. Nešli do Afriky, ani do islámských zemí Asie. Ať tedy uprchlíky přijmou bohaté muslimské země vydělávající na ropě.

Když např. Češi utíkali před komunismem na západ, nenesli si sebou tuto ideologii, aby ji vnucovali západnímu světu. Naopak, tuto ideologii odmítali.

Češi byli všude přínosem, jsou pracovití a vzdělaní, okamžitě se integrovali. Dnešní imigranti jsou většinou negramotní, bez vzdělání a s africkým přístupem k práci. Současný evropský trh práce, kde už teď jsou miliony nezaměstnaných, je v žádném případě nepotřebuje.

7) Xenofil: Imigranti utíkají před válkou a utrpením. Jak jim můžete upírat pomoc?

Útěk před válkou nic neřeší, naopak dává prostor Islámskému státu a jiným agresorům. Kdyby obyvatelstvo nemohlo utíkat a muselo bojovat za své životy, mohl by Islámský stát být už dávno poražen. Češi před 2. světovou válkou také z 99 % neutekli. Zůstali tu, museli si to vytrpět a vybojovat.

Také reagujte příklady konkrétních událostí a pokládejte otázku:

Tohle jsou podle vás ti trpící uprchlíci?

Na lodi s africkými uprchlíky se odehrála bitka mezi muslimy a křesťany. 12 migrantů naházeli muslimové do vody, kde se utopili. (duben 2015)

Na většině plavidel s imigranty ze subsaharské Afriky jsou výhradně mladí černoši kolem 20 — 25 let. Žádné ženy, děti. Navíc dost bohatí, že mohou zaplatit pašerákům. Tak rozhodně nevypadají migranti utíkající před válkou a chudobou.

Množství „uprchlíků“ pochází ze zemí jako Ghana, kde žádné války nejsou. Například Ghana je velmi úrodná a na africké poměry celkem stabilní země.

Španělské exklávy Melilla a Ceuta dlouhodobě čelí útokům agresivních afrických uprchlíků, kteří násilně útočí na ploty i ostrahu. Tohle jsou podle vás ti trpící uprchlíci?

8) Xenofil: Rasismus a xenofobie (islamofobie) jsou největší tam, kde imigranti nežijí, kde s nimi lidé nemají osobní kontakt

Je to přesně naopak. Xenofobie a přirozený rasismus jsou reakcí na příliv imigrantů. Odpovězte konkrétními příklady, které zboří tuto neustále opakovanou lež:

Hnutí proti islamizaci a rostoucí podpora protiimigrantských stran je patrná například ve Francii a Británii, kde je počet muslimů nejvyšší. V mnoha francouzských městech s velkým výskytem imigrantů podpořili bílí voliči právě nacionalisty.

Nacionalisté z Národní fronty uspěli v Marseille, Avignonu, Štrasburku, dále ve městech Toulon, Marignane, Béziers a Fréjus na jihu Francie. Starosta města Béziers je nacionalista Robert Ménard, který vešel ve známost tím, že začal dělat sčítání muslimských žáků.

„Islamofobie“ v ČR je reakcí na problémy s muslimy v okolních zemích. Asi většina Čechů do okolních zemí jezdí a pro Evropana nebezpečné lokality a imigrantská ghetta jsou v západních velkoměstech už jen pár hodin jízdy od našich hranic.

Město Teplice — odpor k muslimům vzrostl právě tehdy, kdy jich ve městě výrazně přibylo a lidé začali poznávat projevy jejich mentality. Místní se účastnili petic proti islamizaci, otevřených stížností na chování muslimů i demonstrace proti islamizaci v září 2014.

9) Xenofil: Máte názory jako z 19. století/jako ze středověku

Berte to jako kompliment. 19. století byla doba vrcholu a neobyčejného rozmachu evropské civilizace, pokroku a vzdělanosti. Evropa tehdy vládla světu, dnes svět vládne Evropě. V otázkách kulturních a v otázkách dlouhodobých hodnot je lepší mít názory typické pro dobu vzestupu než názory typické pro současnou postmoderní dobu úpadku a degenerace.

I evropský středověk v mnohém převyšoval dnešní dobu. Středověké památky a odkazy obdivujeme dodnes. Ideálem evropské středověké společnosti byl rytíř s atributy jako čest, věrnost, odvaha, spravedlnost a víra. Ideálem dnešní doby je Conchita Wurst a podobné dekadentní celebrity a devianti. Každému slušnému člověku musí být bližší staré tradiční hodnoty, než ty post-moderní.

10) Xenofil: Imigranty potřebujeme, jsou přínosem, bez nich se neobejdeme

Odpovězte: A kdo je potřebuje? Ptal ses lidí na ulici, zda je tu potřebují?

Nepostradatelnost imigrantů a tvrzení, že nám budou vydělávat na naše důchody, je lež a mýtus. V Evropě už jsou nyní miliony nezaměstnaných a v žádné západní zemi, která už přes 50 let přijímá odlišné imigranty, nedošlo imigrací ke stabilizaci sociálního systému. Naopak se jen prohlubují problémy, rostou dluhy a náklady na sociální systém, jehož neudržitelnost si vynucuje reformy.

V tomto argumentu také hraje roli manipulace spočívající v tom, že xenofilové míchají dohromady bílé migranty z východní Evropy, kteří jdou pracovat na západ, a imigranty z Afriky. Ti první jsou přínosem a v naprosté většině na západě pracují. Ti druzí, převážně negramotní a naprosto odlišní imigranti, žádným přínosem nejsou.

Zeptejte se xenofila:

Stále se zastáváte muslimů/cikánů/černochů a chcete multikulturní prostředí. Proč se neodstěhujete za nimi? Když chcete žít mezi barevnými, proč se je snažíte dostat k nám? Proč nejdete k nim?

Tvrdíte, že jim musíme pomáhat. Proč jste se už dávno nesebral a nejel jim pomáhat osobně do Afriky?

Kolik jste si jich vzal k sobě domů? Jste pokrytec! Až tu budou imigrantská ghetta, vy budete sedět v kavárně a bydlet co nejdál od nich, stejně jako dnes obhájci cikánů.

U těchto otázek trvejte na konkrétní odpovědi. Pokud se xenofil snaží vykroutit, položte otázku opakovaně. Když je tak miluje, ať se odstěhuje.

Obecné rady

Dejte jim najevo, že nepochybujete o své pravdě a držíte se jí. Mějte pevné názory: Odlišné imigranty nechceme a nepotřebujeme, žádnou vinu ani odpovědnost necítím.

Vystupujte sebevědomě a opakujte své stanovisko, pak opadne jejich snaha podsouvat vám jejich lži.

Neomlouvejte se, nelitujte, jinak se ocitnete v defenzivě. Pokud levičák vytahuje nějaké události (války, kolonialismus, křížové výpravy atd.) a apeluje na údajné zločiny našich předků, neomlouvejte se za nic, dejte najevo, že je vám to jedno, že žádnou odpovědnost nemáte a necítíte, nebo nejlépe uveďte tyto věci na pravou míru a vyjádřete svou hrdost na naši historii.

Odhalujte a upozorňujte na konkrétní emocionální manipulace a formy psychoterorismu. Ukažte neomarxistům, že známe jejich taktiku a dokážeme se bránit.

Odhalujte nekonzistence a rozpory

Multikulturní levičácká ideologie obsahuje nespočet logických rozporů a nekonzistencí. Identifikujte tyto rozpory a zaměřte se na ně.

Příklad: Levičáci oslavují boj Indiánů proti evropským přistěhovalcům. Podle nich bylo v pořádku, když domorodci bránili svoji kulturu a území. Ale když se dnes my chceme bránit proti invazi imigrantů, je to podle levičáků nepřípustné, rasistické, nehumánní atd.

Měli Indiáni právo bránit se proti pronikání bílých přistěhovalců? Ano? Tak proč upíráte to samé právo nám, bílým?

Právo bránit svou zemi je základním lidským právem!

Chcete, abychom brali uprchlíky a cítili za ně odpovědnost kvůli nějakým válkám. Ale po muslimech nikdo odpovědnost a vinu za invaze do Evropy, zotročování a zabíjení našich předků nechce. To oni mají morální povinnost přestat nás konečně terorizovat.

Upozorňujte na etno-byznys

Většina lidskoprávních aktivistů má na obhajování imigrantů a menšin postavený „neziskový“ byznys. Vystudovali romistiku, sociální antropologii nebo genderová studia a nikde jinde by se neuchytili. Ve svých neziskovkách a občanských iniciativách vymýšlejí různé projekty, pseudo-výzkumy a multikulturní akce, na které berou dotace.

Ptejte se těchto parazitů:

Kdo vás platí? Soros? Evropská Unie?

Kolik jste letos vysáli ze státního rozpočtu na grantech a dotacích?

Čím víc imigrantů sem nataháte, tím větší budou dotace, že ano?

Závěr

Díky tomu, že Freudova psychoanalýza je jedním z pilířů neomarxismu a mnozí z tvůrců neomarxistické ideologie byli psychoanalytici, má tato ideologie propracovaný systém psychologického boje. Útočí na city, vyvolává pocity viny, manipuluje. Zaměřuje se na klíčové hodnoty společnosti, které systematicky podkopává a relativizuje.

Dnešní multikulturní levičáci tak často používají stejné nebo podobné taktiky a manipulativní techniky, jakých využívali neomarxisté v 60. letech. Pouze je inovují a přizpůsobují moderním tématům. Od nich je pak kopírují různí xenofilní liberálové a pseudohumanisté.

Je třeba umět na ně reagovat, bořit jejich lži a vypěstovat si obranné mechanismy, které nás učiní imunními proti rakovině evropských národů — neomarxismu.

Převzato z blogu www.svobodny-svet