„Opomíjený“ aspekt imigrační invaze

Gabriel Jiří Václav Hamouz

V Dolních Bojanovicích měl nedávno při mši sv. promluvu biskup Mons. Petr Esterka. Ve stručném obsahu spíše nabádal k solidaritě s migranty například tím, aby si každý na tento účel dal měsíčně padesátikorunu stranou - jako projev prožívání křesťanství a čistého lidství.

Nejraději bych za ním po mši šel a položil mu pár otázek; uznal jsem však, že to ale nemá smysl. Koketoval jsem s tím, že se pana biskupa zeptám, zda by mohl vyjmenovat alespoň některé příčiny, proč dochází k organizovanému přesunu zejména produktivní, a spíše mladší, mužské populace

do Evropy. Jsou (odkud asi?) tak finančně vybaveni, že by mohli přijet jako turisté. Museli by se však vrátit, a touto cestou by se jich sem nedostal potřebný nevratný počet neidentifikovatelných. Je to trochu větší Majdan než na Ukrajině. Sponzor disponuje velkými prostředky.

Dnes se skloňuje ve všech pádech úspěšnost jejich záchrany z nástrah moře, čehož důkazem je prý pokles jejich úmrtnosti na moři. Prima, příkladně humánní… alespoň co do vytváření zdání o potřebné humanitární pomoci. Aby to bylo důvěryhodné, musí jich určité procento zemřít. Je snad jasné, že takové oběti nemají s obětováním Bohu nic společného.

Na předním místě v těch uvažovaných otázkách je přirozené, nikoli filosofické, ptát se po příčinách. Analýza příčin je prvotní. Pak následuje hodnocení jevu a odhad vývoje. S tím se ruku v ruce vkrádá náhoda nebo úmysl. Vyvstává mnoho otázek, které jsem se ani nesnažil klást si sám.

Často se mě lidé nejen z mého okolí poslední dobou ptají, co si o té současné migraci myslím. Kdyby si byli jistí a poučení z krizového vývoje, neptali by se, říká logika. Jedna poučka také definuje, že uvažovat logicky v nelogickém systému je nelogické. Jenže odkrýt skrytého pořadatele a jeho záměr bez logiky nelze.

Letitá zkušenost také říká, že vždy, když se něco okatě skloňuje, jde úplně o něco jiného, ne-li o opak. Podobně se říká, že když se mnoho hovoří o míru, je ve vzduchu válka, nebo o lidských právech, je na spadnutí nová forma zotročení.

Obdobně je u této vlny organizované migrace třeba vnímat jiné souvislosti, do nichž se tento jev v médiích nedává. Jak ale takové indicie odkrýt? V různých povoláních, zabývajících se jejich odhalováním, platí velmi dlouhodobé časové horizonty, které obyčejní smrtelníci nevnímají.

U pojmu horizont už mizí „proč“ a objevuje se „od kdy do kdy“, kolik zítra, za měsíc, za rok. Kdo a kdy to zastaví? Je nějaké kritérium? Z internetu známe některé názory: Likvidace křesťanské Evropy, vyvolávání chaosu

v Evropě, jedná se o útok na evropské hodnoty, je to řízená islamizace. Náboženský střet je nejčastějším argumentem pro a proti.

Že jde o nenahodilý a široce organizovaný proces, lze vypozorovat i z formy okamžité likvidace jiných postojů používáním tzv. silných slov vůči protivníkům: xenofobie, fašismus, ultra vlevo, ultra vpravo a různá jiná včetně poukázání na nižší inteligenci; vše je dovoleno.

Tady najednou jde humanita stranou? A jde stranou i lidské právo na postojové hodnoty lidství jiného názoru? To už jsme velmi blízko shora zmíněnému zotročování. Avšak přemrštěná citlivost vládnoucí špičky na jakoukoliv kritiku zdola je vždy známkou její vazalské nejistoty a slabosti.

V prognóze pak vyvstává Nerudovo „Kam s ním?“, lépe Kam a co s nimi? Tady nastupuje ten horizont. Občané masírovaní sdělovacími prostředky se však ptají: Co bude dál? Jasné je, že byl uměle vyvolán pocit nejistoty, existenčně kardinální. „Čas ukáže!“ jim nestačí, cítí podvědomě.

Z integrity vlastního domova známe pojmy host a vetřelec velmi dobře. Lidé vlastní domov hluboce cítí a nevědí, zda se jedná o hosty nebo vetřelce. Ti, co nahlas pochybují o hostech, jsou vlastními vůdci kriminalizováni, i když z pravé i z levé strany slyšíme, že se jako hosté leckde nechovají.

Co a kdo vlastně jsou?

Je až příliš zjevné, že evropsky řízená politická reprezentace ten pocit jistoty domova neumí, nechce, nebo nesmí hájit.

Nechme stranou náboženské aspekty a znovu se zeptejme, kam a co s nimi. Kdo jsou a čím jsou v té převyšující mužské mladé kategorii? Na ghetta, lágry, nuceně určené pobyty jsou evidentně, nejen islámem, dobře svobodomyslně vybaveni a připraveni. Nevšiml jsem si, že by nám je někdo z politiků či jiných hodnostářů představil jako zdatné řemeslníky schopné úspěšně třeba ve stavebnictví nahradit naše současné východní spolupracovníky.

Zkusme si proto prosím na chvilku odpočinout od těch humanitárních nalejváren, které odvádějí pozornost od nerudovského problému. Zkusme si v klidu sednout a popřemýšlet, v jakém společenském postavení a v jaké profesi si umíme tento druh migrantů představit.

Prohlížím necenzurované fotky a videa ukazující jejich tváře všude v Evropě a srovnávám je s hrstkou těch cenzurovaných. Dere se dopředu jedno uplatnění, které však žádnou jistotu klidnější budoucnosti pro naše děti nedává.

Nevím také, jak je to s tou padesátikorunou pana biskupa Mons. Esterky. Mimo jiné je zde odpověď, že si ji stejně sami vezmou, protože takové mají představy o svém právu a naši evropští zákonodárci a vládci tomu nebrání.

Otázkou je, zda jim ta padesátikoruna bude stačit a jak to legalizovat. Jednoduchou odpovědí byl vždy žold.

Nikdo v Evropě nemá takový historický příklad z roku 1968 jako Češi a Slováci. Pamětníci si snadno vzpomenou, kdože to k nám přijel jako lidská hmota v prvním sledu. A když se k tomu přidá určitá špetka dobře stimulovaného a nasměrovaného náboženského fanatismu, máme novou hmotu pro první sled i s kvótami rozmístění.

Že by nám v této sestavě měli přinést novou kulturu, nové rozhledy, novou vzdělanost, nové nasměrování zahnívající Evropě, nebo snad nové neznámé duchovní rozměry či genetické oživení?

Jediné, co většina z nich přináší, není islám jako víra v Boha, ale islám jako politický systém, který není, mírně řečeno, k většině evropských národů a k menšinám příliš přátelský.

O vyhánění islamistů islamisty máme od Ježíše krásnou poučku o vyhánění čerta ďáblem. Tam někde je třeba hledat zájem a skutečného viníka. Ďábel nemůže působit ve světě jinak než skrze zvrácený bohorovný souhlas člověka.

Německý politik jde příkladem. Ubytoval dva mladé Eritrejce, hlásal hrdě titulek na zprávách Volny.cz a jinde ve sdělovacích prostředcích.

Můj bratranec z Německa píše:

Milý Jirko!

Je to výborné jako hloubková analýza, ale jak tomu čelit?! Snad požádáme o české občanství, protože v tom "uprchlickém" fašismu už se skoro nedá dýchat.

K tomu, co jsem napsal o vojensko-politickém pohledu na imigraci v předchozím článku, tj. stěhování hmoty pro první sled, je třeba si přičíst závěr summitu NATO o jednotkách rychlého nasazení. Tvrdím beze studu, že jejich zřízení má z 90 až 99 % endogenní, nikoliv exogenní důvody, tj. likvidace vnitřních nepokojů a neposlušnosti v teritoriu ovládaném NATO. Vyvolání nepokojů navodí „přirozenou“ potřebu vojsk „dočasně“ umístěných v neposlušné oblasti. Médii masírovaná většina o ni bude přímo žadonit. Mozaiku souvislostí uzavírají: imigrační kvóty, rozmístění tzv. uprchlíků, implantování nenávisti vůči obrazu nepřítele na východě, nyní až Číně, pokusy o zavedení branné povinnosti atd.

Jistě, imigrace přináší sociální, ekonomickou, společenskou, bezpečnostní, zdravotní a náboženskou disharmonii - spíše rozvrat, jenže ten vojensko-strategický aspekt se v těch předcházejících jaksi programově ztrácí.

Uvědomme si, kdo tu imigraci spustil, kdo vyžaduje prostřednictvím EU až fašistickou podřízenost a poslušnost. Přitom se ohání lidskými právy a humanitárním cítěním! To však platí pouze vůči imigrantům, nikoliv už vůči původnímu obyvatelstvu Evropy.

Uvědomme si, že mocenské páky se snaží držet v ruce vojensko-politický komplex, bankovní komplex a osvícenské špičky zbohatlíků v realizaci snu o mocenském ovládnutí světa.

Vojensko-strategický aspekt je pro tuto sortu lidsky zvrhlých bytostí primární. Podsouvané uvažování v indoktrinovaných humanitárních a lidskoprávních lžích nebo počet lidských obětí, to je vůbec nedojímá.

O obyčejných lidech na této planetě se na svých seancích vyjadřují jako o „žroutech”, jejichž počet je třeba radikálně snížit- v jejich odhadech do r. 2050 až na 1 miliardu, a např. Bill Gates k tomu shromažďuje další zbohatlíky ochotné investovat do tzv. „technologií snižování populace”. A tihle by imigrací chtěli zastavit „vymírání“ Evropy?

Když se můj bratranec z Německa ptá: Ale jak tomu čelit?, připomínám základní hodnoty lidství: tvůrčí, prožitkové a postojové. Totalita se snaží tu postojovou hodnotu odstranit a z mozku vygumovat, obalit ji strachem, a ty předcházející opatřit klapkami na očích - to jsou ty humanitární a lidskoprávní demagogie a lži. Jakmile někdo vyjádří svůj postoj pro totalitu nežádoucí, je okamžitě, někdy i preventivně, nálepkován, diskreditován, bagatelizován, zesměšňován apod.

Hrdinství národa v nejbližší době bude právě v příkladu osobního postoje a jeho veřejného projevu v kontrastu k masírování mlčící většiny rostřednictvím lží sdělovacích prostředků. Mlčící většina však sama od sebe nikdy neměnila dějiny.

Primární nesmazatelnou zodpovědnost nese ten, kdo pro své vojensko-politické zájmy současný migrační jev uvedl do pohybu, včetně světlé budoucnosti a otevřené náruče slibované zkorumpovanou politickou reprezentací v EU.

Nebuďme naivní a učme se z dlouhodobé strategie ve větších horizontech hledat indicie pro spojení vazeb následků a příčin takového překotného stěhování lidské hmoty, ať vědoucí, či nevědoucí. Někdo spěchá a na evropskou hmotu se nemůže spolehnout.

Jisté je, že ti, co je nahánějí, vědí.

Co přináší imigrace? Disharmonii - destabilizaci, spíše rozvrat - ale dosaďte si sami.

aspekt přínos, stabilita ztráta, rozvrat priorita, zájem

náš cizí

sociální, 0 narůstající, státní 0 2

ekonomický, 0 pracovní síla?gulag? narůstající, státní 0 2

společenský, 0, ? národně tmelící narůstající, národní 0 1

státoprávní 0 narůstající, volební 0 2

občanskoprávní 0 narůstající, obecní 0 2

bezpečnostní, 0 narůstající, národní, státní 0 2

zdravotní, 0 narůstající, národní 0 2

náboženský, 0 narůstající, národnostní 0 2,3

demografický, 0 narůstající, národní 0 3

lidských práv, 0 narůstající, národnostní 0 3

humanitární 0, cizí narůstající, národnostní 0 3

vojensko-polit. NATO, programový narůstající vnitrostátní 0 1

Priorita: 0 – žádná; 1 - nejvyšší, neveřejná; 2 - osobní, úhradová; 3 - zakrývající, maskující

Proč se jedná o demografické, lidsko-právní a humanitární lži? Protože jsou nám priority předkládány právě v opačném pořadí. Demografické, lidsko-právní a humanitární pohádky jsou kladeny nad naše nejbližší priority sociální, ekonomické, společenské, státoprávní, občanskoprávní, bezpečnostní, zdravotní a náboženské. Vojensko-politický aspekt a jeho zájem, který migrační vlnu za pomoci zkorumpovaných struktur EU vyvolává, je tak maskován.

Pod rouškou 3 máme sami nést náklady a rizika 2 pro utajovaný zájem 1.

Jinak řečeno: „Nech se infikovat aspekty imigrace, infikování si sám uhraď, je to tvoje humanitární a lidskoprávní povinnost politické korektnosti diktátu EU“.

Co tedy dělat? Odpovídám: Být politické reprezentaci v patách nebo lépe krok před nosem.

Je třeba žádat vládu ČR a případně prostřednictvím pana prezidenta o průběžné zveřejňování statistiky imigrace, věkového, profesního, vzdělanostního složení osob, které pronikly na naše území, samozřejmě včetně pohlaví, státní příslušnosti, národnosti a náboženského vyznání, jak je to v dotaznících obvyklé, a žádat o reálné kroky k zabránění takovým osobám, nepatřícím příslušenstvím do EU, pronikat na území našeho státu. Jestli se zdá utopií souvislost mezi překotným přiznáním občanství a opakovanými pokusy o zavedení branné povinnosti, byl bych rád, aby utopií zůstala.

Pokud vláda ČR jako výkonná složka státu nebude bránit své občany proti cizím zájmům a prioritám uvedeným shora, pak už to není naše vláda, která mj. přistoupila na úmluvu o urychlené občanskoprávní legalizaci pobytu imigrantů v zemích EU.

Netušil jsem, že než svůj písemný postoj upravím pro zveřejnění, dostanu přímo školní příklad psychologie přenosu viny z viníka na oběť a příklad onoho preventivního nálepkování a obrácení priorit.

Papež se postavil za imigranty: Jejich odmítání je aktem války

07. srpna 2015, 17:56 — Autor: EuroZprávy.cz / lk / ČTK

Vatikán - Odmítnutí migrantů, kteří utíkají před násilím a hladem, je aktem války. Prohlásil to dnes ve Vatikánu před skupinou mladých věřících papež František.

Co vlastně papež skutečně řekl? Je to jiná interpretace toho, co skutečně řekl a vytržení z kontextu? Poznáme to z dalšího textu Eurozpráv:

Když jsou migranti nuceni prchat z jedné země do druhé a nikdo jim neposkytne přístřeší, "to je nevyřešený konflikt, to je válka, tomu se říká vražda", uvedl papež. Vyzval mladé lidi, aby v této souvislosti pamatovali zejména na uprchlíky z etnické menšiny Rohingů, pocházející z Barmy a Bangladéše.

"V dnešním světě je velké množství válek," prohlásila hlava katolické církve. "Jsme ve válce, opakovaně říkám, že toto je třetí světová válka, rozložená na několik částí," dodal papež. Jak nicméně podotkl, "existují určité náznaky naděje a radosti".

Co z těchto útržků udělá korektně politická indoktrinace? To tučně tištěné papež pravděpodobně řekl, ostatní je indoktrinace.

Papeži Františku, obětí jsme my, nikoliv migranti, ti jsou pouze prostředkem vojensko-politických zájmů viníka. Tak nám zkušeným starcům a nezkušené mladé generaci nepodsouvejte pocit viny tvrzením, že odmítání imigrantů je aktem války nebo vraždy. Nám je vnucováno, abychom obětovali a nesli náklady a rizika imigrace, a my jsme vinni aktem války, když se nám toto totalitní fašisticky vetřelecké vnucování v EU nelíbí? Tady nejde o odmítání imigrantů jako lidských bytostí, ale odmítání tohoto konkrétního způsobu imigrace jako organizovaného válečného invazního prostředku.

Válečné vyvolání a organizování migrace vojenskými dobrodružstvími na Středním východě a v severní Africe je aktem války vůči nám, kteří jsme a budeme toho aktu obětí. Tím organizovaným útokem imigrantů už jsme postaveni do pozice druhé napadené válečné strany. To nejsou uprchlíci (kromě těch mimo islám), to je invazní horda.

Z předchozí části připomínám: O vyhánění islamistů islamisty máme od Ježíše krásnou poučku o vyhánění čerta ďáblem.

Františku, pokud jste to však myslel tak, jak interpretují novináři, a označil nás, oběti, za válčící stranu, děkujeme za velmi pozdní varování.

Na snahy, jak z toho invazního válečného útoku imigrantů udělat různými omluvami a výmluvami něco méně škodlivého a něco jiného než nepřátelský válečný akt, na takové příležitosti měla maminka jednoho mého bývalého kolegy hezké přísloví:

Víte, na co umřela čertova babička? Na to, že se už neměla na co vymlouvat.