Co byste měli doopravdy vědět o islámu a uprchlících

Petr Ill

Na webu Svobodné fórum se objevil text Jana Jetmara o údajných nesmyslech a mýtech, které se šíří o islámu a uprchlících. A ačkoliv mě tohle téma už trochu unavuje, rozhodl jsem se ty takzvané mýty a pravdy rozebrat a vyvrátit.

1. Muslim není to samé jako islamista. Muslim je věřící člověk, ten druhý je politický náboženský fundamentalista. Převedeno na evropské poměry je mezi nimi rozdíl jako mezi věřícím křesťanem a radikálním členem politické strany. Je pravdou, že takový druh radikálního politického fundamentalismu již evropská politická scéna téměř nezná. Ale běžní věřící se chovají velmi podobně tam i tam.

Toto přesvědčení vychází ze snahy chápat islám evropskýma očima, kdy „náboženství“ chápeme jakožto čistě duchovní věc a máme dlouhou tradici odluky státu a církve. Islám je na rozdíl např. od křesťanství i politická ideologie, která sekularismus nepřipouští. Rozdíl mezi věřícími „tam i tam“ je kupříkladu v tom, že muslimové si většinou myslí, že za cizoložství a odpadnutí od islámu by měla být smrt, nebo si přejí uplatňování práva šaría namísto sekulárních zákoníků.

2. Šaría není zákon v evropském smyslu slova, ale životní cesta, řeší náboženské záležitosti, upravuje také rodinné právo, ale nenařizuje nikoho kamenovat nebo shazovat z minaretů. Tělesné tresty zavádějí jen muslimští fanatici, kteří nejsou schopni vymáhat právo jinak. Pokud se kdokoli hodlá dobrovolně řídit jakýmikoli pravidly a neporušuje při tom zákon země, ve které žije, nelze mu v tom bránit.

Naprostá hloupost. Šaría je samozřejmě právní systém, který řeší kromě náboženských i světské otázky a je pramenem práva např. v Saúdské Arábii, Súdánu, Íránu, SAE, Pákistánu, Afghánistánu, Kataru, Jemenu, Mauretánii a dalších zemích. Z práva šaría mimo jiné vycházejí velice tvrdé tresty (i smrt) za opuštění islámu, homosexualitu, nevěru a další rádoby „zločiny“. Ony drakonické a pro nás nepochopitelné tresty se tedy rozhodně netýkají pouze Islámského státu, nýbrž i celé řady muslimských zemí, se kterými udržujeme normální diplomatické vztahy.

Opět je zde namístě připomenout ono nechutné pokrytectví některých našich elit, které mají plná ústa kritiky Ruska kvůli Pussy Riot nebo zákonu zakazujícímu propagaci homosexuality, ale o Raifu Badawim a trestu smrti za homosexualitu v mnoha muslimských zemích (Saúdská Arábie, Írán, Jemen, Mauretánie, Afghánistán, Brunej, severní část Nigérie) zarytě mlčí.

3. Muslimové věří v toho samého Boha jako křesťané. Je to, pro některé překvapivě, židovský Bůh. Proto je pro ně nejsvětější kniha Bible, respektive Pět knih Mojžíšových a Starý zákon. Korán je výkladem výše zmíněných knih. Mohamedovi ho prý nadiktoval právě z bible nám dobře známý archanděl Gabriel. Křesťanský Nový zákon je rovněž součástí muslimské víry. Mohamed v koránu ve verši 2:59 říká, že muslimové, židé a křesťané si jsou rovnocenní a nemusejí se obávat setkání s Bohem.

A přesně proto je kupříkladu v Saúdské Arábii vlastnictví Bible nelegální. A ten stejný Korán mimo jiné ve verši 3:85 říká: „Kdo touží po jiném náboženství než po islámu, nebude to od něho přijato a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí.“ Celkově je v Koránu 349 veršů s tematikou nenávisti k nemuslimům a jen 11 o náboženské toleranci.

4. Miliarda a půl muslimů na Zemi nejsou vraždící bestie s pěnou u pusy, ale většinou milí a inteligentní lidé, mnozí vzdělanější, chytřejší, úspěšnější a bohatší než řada Čechů. Také zůstávají tam, kde jsou, a nikam se nestěhují. Mezi 10 nejbohatšími státy světa jsou 4 muslimské země.

To, že všichni muslimové jsou vraždící bestie nikdo netvrdí, to by pak vzhledem k jejich počtu už na Zemi nikdo živý nezůstal. Problém je v tom, že značné procento muslimů ty „vraždící fanatiky“ v zásadě podporuje a mají s nimi problém jen proto, že jim kazí image, nikoliv kvůli zvěrstvům, která páchají.

Ohledně inteligence a vzdělání – rychlý pohled na statistická data o průměrné výši IQ a procentu gramotné populace v jednotlivých státech tento výrok vyvrací. Resp. samozřejmě nejspíš existuje muslim, který má vyšší IQ a vzdělání než vybraný hloupý a nevzdělaný Čech, ale statisticky je pravděpodobnější opačná varianta. ((Průměrné IQ v jednotlivých státech (theapricity.com),

průměrná míra gramotnosti v jednotlivých státech (wikimedia.org))

Mezi 10 nejbohatšími státy světa (bráno dle HDP v paritě kupní síly na obyvatele) se nachází Katar, Brunej, SAE a Kuvajt. To je pravda. Nicméně je fér se podívat na to, jak tyhle státy ke svému bohatství vlastně přišly. Bez výjimky výhradně tak, že jejich obyvatelé měli kdysi kliku v tom, že si pro sebe zabrali kus většinou pouště, kde se později našla ropa. Nic víc, tím jejich zásluhy končí. Know-how na těžbu ropy přišlo ze zahraničí, stejně jako pracovníci obsluhující ropné vrty. Developerské megaprojekty navrhli z 90 % architekti ze Západu a postavili je dělníci z třetího světa v často naprosto otřesných, nelidských podmínkách. Na bohatství těchto zemí není opravdu nic, co by si zasloužilo byť jen špetku obdivu.

5. Turci, Egypťané, Maročané, Tunisané, Emiráťané, mnoho Indů nebo Indonésané, k nimž jezdíte na dovolenou, jsou muslimové, je tedy divné, že turisty nepodřezávají hned na letišti, jak se může z některých představ o muslimech zdát.

I tito muslimové chápou, že bez nás, zahraničních turistů, by byli ekonomicky docela v háji, a tak samozřejmě ve svých zemích vytvářejí podmínky, které by pro nás byly přijatelné, my tam jezdili a oni dostali naše drahocenná eura a dolary. Takže to, že podřezávání platících zákazníků je blbý pro byznys, si domyslet zvládnou.

Je to nicméně důkaz o jejich mírumilovnosti a kompatibilitě jejich kultury s tou naší? Zkuste se jich příště zeptat na pár otázek:

Je přípustné trestat kamenováním nevěru?

Je přípustné trestat smrtí odchod od islámu?

Je přípustné, aby měla žena méně práv než muž?

Pokud odpověď na všechny tři otázky bude něco jiného než jasné a bezpodmínečné NE, tak se myslím nemáme o čem bavit.

6. Největší islámská země světa na počet věřících není ani Irák, ani Afghánistán, ale tichomořská Indonésie, druhou největší Indie, pak Pákistán, Bangladéš, Egypt, Írán a Nigérie… V těchto zemích žijí 2/3 muslimů, více než jedna miliarda. V nejkrizovějších zemích Sýrii, Iráku, Libyi a Afghánistánu žije dohromady 90 milionů lidí, tedy 6 % všech muslimů.

A tímto chtěl říct autor co? Z tohoto výčtu je patrné akorát to, že pokud se muslimové nenarodí v zemi, která je nasáklá ropou, tak je život v jejich zemi docela na prd.

7. Muslimové v Evropě žijí už 1300 let a byla období, kdy ovládali značnou její část. Největší evropskou muslimskou zemí je Turecko se 75 miliony muslimů, následuje Rusko se 16 miliony, pak Francie s 5 miliony a Německo se 4. V EU žije zhruba 10 milionů muslimů, nikoliv 50, jak se tvrdí.

Za a) Turecko není Evropa.

Za b) v Evropě dle dat Pew Research Center z roku 2011 žije 44 milionů muslimů, z toho v EU 19 milionů.

Za c) muslimská populace není rovnoměrně rozptýlená, nýbrž se shromažďuje obvykle ve městech (Západní Evropa) nebo jednotlivých federálních státech (Rusko). Takže i když tvoří muslimové zatím jen poměrně malé procento z celkové populace, na „svých“ územích dosahují zastoupení v řádech desítek procent a někdy i většiny. Jako příklad lze uvést Brusel nebo Malmö, města, kde již počet přistěhovalců převýšil počet původních obyvatel. Nebo Paříž, kde se 2/3 dětí rodí rodinám neevropského původu. Nebo Londýn, Luton, Birmingham, Marseille, Lyon, Rotterdam, Stockholm, Berlín a další města, kde jsou obří komunity muslimů, stovky no-go zón a odhad demografického vývoje nám v nich dává do budoucna nepěknou předpověď. Nebo Čečensko a Dagestán, ruské muslimské republiky, známé to líhně islámského terorismu.

Za d) muslimy skutečně Evropa "zajímá" již od doby, co islám vznikl. A Evropa prolila mnoho své krve, aby se před nimi ubránila.

8. Lidé prchající před válkou jsou pořád lidé, i když vypadají jinak než my. Jsou neozbrojení, zbídačení a mnohokrát museli nasadit život, aby se dostali do bezpečí. Nejsou to ani hordy, ani islámské milice, ani teroristé, ani cokoliv odosobněného, například vlna tsunami. Pokud by se k nám chtěl nějaký terorista dostat, přiletěl by s největší pravděpodobností pohodlně letadlem z třetí země a neriskoval by utonutí na moři nebo udušení v kamionu.

„Jsou to pořád lidé“ je argumentační faul a hraní na city, které má za úkol odvést pozornost od negativních jevů s imigranty spojených. Ovšemže jsou to lidé a ne třeba paryby, ale to neznamená, že budeme ignorovat veškerá rizika. To, že mezi nimi jsou teroristé, je prokázaný fakt, nikoliv divoká spekulace. Pouze nevíme, kolik jich přesně je. A představa, že teroristé zásadně lítají pouze letadly a nechají si ujít příležitost, jak se sem dostat ve velkých počtech jen s malým rizikem odhalení, je směšná.

A nyní k tomu, že údajně prchají před válkou.

Za a) jsem si nevšiml, že by zuřila nějaká válka v Eritreji, Nigérii, Pákistánu, Barmě nebo Bangladéši. Ano, ze všech těchto zemí k nám „uprchlíci“ přicházejí, obvykle samozřejmě vybaveni historkami o tom, jací jsou křesťané a jak utíkají před Islámským státem nebo Boko Haram. Je sice smutné, že se nějaký Nigerijec bojí Boko Haram, ale v Lagosu, kde bydlí, je šance na setkání s touto skupinou zhruba podobná jako šance na setkání s mimozemšťany.

Za b) jsem rovněž neslyšel o žádné válce v Turecku, Řecku, Makedonii, Srbsku, Maďarsku nebo České republice. Přesto ti „váleční uprchlíci“ tyhle země zřejmě nepovažují za bezpečné a místo toho, aby zakotvili třeba v Turecku, které je hned vedle Sýrie, se vydávají na nebezpečnou cestu směrem do Německa a Švédska. Že by jim šlo o něco jiného než jen o bezpečí před IS a jsou pro to ochotní riskovat život svůj a svých žen a dětí (přičemž minimálně 70 % této migrační vlny tvoří bojeschopní muži) v kamionech napříč Evropou?

9. Odmítnout lidi prchající před válkou s tím, že jim pomůžeme na jejich území, pokud se vrátí zpátky, je v lepším případě blbost, v horším vražda.

Není to ani jedno, ani druhé. Je to v zásadě jediné logické řešení. Část migrantů skutečně před válkou prchá a jediným skutečným řešením je vyhubit IS a ostatní teroristické skupiny jako škodlivé hlodavce, umožnit vznik stabilní vlády a jednou provždy se poučit o tom, že dokud to v těchhle zemích aspoň trochu funguje, je lepší do nich nerýpat.

Každopádně pokud bychom všechny imigranty přijali (a my zatím přijímáme všechny, neboť jsem neslyšel o tom, že by se reálně podařilo ty ekonomické migranty doopravdy vracet tam, odkud přišli), zafunguje to akorát jako magnet na další, kteří zatím zůstávají ve svých zemích. Pokud budou vědět, že Evropa přijímá, tak jich za rok dorazí dvojnásobek. Proč by se přece dřeli doma někde v Africe nebo na Středním Východě, když v EU dostanou řádově desetitisícové kapesné v podstatě za nic?

10. Být humanistou a pomáhat bezmocným je základní vlastnost, která z nás dělá lidi. Dokonce i zvířata adoptují cizí druh, když mají tu možnost. Pokud je Váš strach z chudáků na útěku větší než odhodlání jim pomoci, vyřazujete se na okraj lidské společnosti a nezasloužíte si, aby Vám bylo pomoženo, až se Vy ocitnete v nouzi.

Ti tzv. „chudáci“ mají velmi často značkové oblečení, postavu jak kdyby chodili pravidelně do fitka a v ruce mobil mnohdy lepší, než mám já. A vzhledem k tomu, jak se umějí prát s policií na makedonských hranicích a klást si požadavky, jen co přijdou do Evropy, těžko mi k nim pasuje označení „bezmocní“.

Rád bych zde také upozornil, že kromě uprchlíků umírají na celém světě každým dnem tisíce lidí z příčin, kterým šlo také zabránit. Jak pan autor pomohl JIM? Je stejně ochotný pomáhat českým lidem, kteří se ocitli v bezvýchodné situaci, nebo jeho soucit platí jen na „uprchlíky“? Já zastávám názor, že nemůžeme pomoci všem trpícím na světě a ani to není naše povinnost. Naší povinností je starat se především o naše lidi a ostatním pomáhat v míře takové, která zároveň neohrozí nás.

Souhlasím tedy s přijetím přiměřeného počtu křesťanů a dalších nemuslimů ze Sýrie (mnohem nižší bezpečnostní rizika než u muslimů) a rychlou vojenskou akcí, která by měl za cíl likvidaci IS a spol. Přestěhovat si do Evropy celou Sýrii, Irák, Severní Afriku a vůbec všechny chudé a trpící tohoto světa není humanismus, ale sebevražda.