Pro autory Distance

Vzhledem k tomu, že účelem tohoto ‚návodu‘ není vytvořit dokonalá a vyčerpávající pravidla, ale pouze částečně zjednodušit redakční práci, v případě, že v nich nenaleznete odpovídající oporu pro podobu svých příspěvků, použijte prosím zdravý rozum či pravidla, na která jste zvyklí. V Distanci by mělo jít především o myšlenky a nikoliv o chorobné rajtování upadající vzdělanosti na školometských formalitách.

Jméno autora a název:

  • piště bez speciálních stylů tučně:

   • Václav Klaus

   • Jak jsem se stal prezidentem

Text:

  • texty pište pokud možno ve WORDu

  • používejte pokud možno co nejméně speciálních znaků a grafiky

  • nepoužívejte speciální styly písem a nadpisů (stejně se musejí před lámáním do tisku odstranit a alespoň se tak vyhnete nechtěným změnám v členění svých textů)

  • snažte se texty přiměřeně členit do odstavců - nekonečné bloky textu ztěžují čitelnost (obzvláště pak v Distanci, kde je text ve dvou sloupcích)

  • uvádíte-li v textu název nějaké knihy nebo díla, pište jej kurzívou a nikoliv v uvozovkách, např. ‚Platón ve svémParmenidovi píše...‘ a nikoliv ‚Platón ve svém „Parmenidovi" píše...‘

Citace:

  • Citujete-li jen část věty, citujte takto: „...metafyzika je k ničemu".4 - tzn. tečka až za uvozovkami, index za tečkou; pokud nepoužijete poznámku, odkaz dejte do obyčejné závorky - např: „...metafyzika je k ničemu" (127 B-C)

  • Citujete-li celé věty, citujte takto: „Ta staromódní metafyzika je k ničemu."3 - tzn. tečka před uvozovkami, index za uvozovkami; dtto...

  • Vynecháváte-li části uprostřed citace, použijte obyčejné tři tečky, jde-li o krátkou část, a tři tečky v hranaté závorce, chybí-li vetší kus původního textu a to takto: „Parmenidés byl už hezky stár. [...] Zenonovi bylo tehdy ke čtyřiceti, byl štíhlý a sličný... Sokrates byl tehdy ještě velmi mlád."4

Mezititulky:

  • mezititulky pište ve stejném stylu jako ostatní text ale tučně; před mezititulkem udělejte jednu mezeru a pod ním žádnou a to takto:

   • „...pouhým „fabrikátem", výsledkem násilné projekce pojmů, impregnovaných vlastní teorií řečových aktů, netolerancí vůči legitimnímu alternativnímu pojetí rozumu.

   • Argument jiného možného rozumu

   • Apel se zabývá argumentem jiného možného rozumu pouze ve zkratce. Pokud by platil, redukoval by fundační výkon transcendentální pragmatiky na vhled do..."

  • má-li text více odlišitelných částí podle důležitosti, před hlavním mezititulkem udělejte dvě mezery a pod ním jednu - např. takto:

   • „...pouhým „fabrikátem", výsledkem násilné projekce pojmů, impregnovaných vlastní teorií řečových aktů, netolerancí vůči legitimnímu alternativnímu pojetí rozumu.

   • V. ODPOVĚĎ Z POZICE FUNDACIONISMU

   • V. 1. Argument jiného možného rozumu

   • Apel se zabývá argumentem jiného možného rozumu pouze ve zkratce. Pokud by platil, redukoval by fundační výkon transcendentální pragmatiky na vhled do..."

Poznámky:

  • vzhledem k technologii výroby nepoužívejte funkce ‚poznámka pod čarou‘ apod., neboť ty se při převádění textů do tisku ztrácejí.

  • poznámku vytvořte tak, že v textu použijte ‚pouhý‘ index a poznámky pište jako prosté pokračování normálního textu, a to v podobě číslovka tečka (např. 1. text poznámky). (Nejste-li schopni do textu umístit index, můžete čísla poznámek okopírovat přímo z tohoto vzoru: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60... ...)

  • obsahuje-li poznámka odkaz na autora a citované dílo napište jej následovně: J.(méno) PŘÍJMENÍ: Název díla, Nakladatelství, Místo (a) rok (vydání), str. x.

  • obsahuje-li poznámka tzv. „in", použijte „in" takto: J.(méno) PŘÍJMENÍ: Název díla, in: Název díla, Nakladatelství, Místo (a) rok (vydání), str. x.

  • opakuje-li se v poznámce odkaz na již citované dílo, můžete jej psát zkráceně a to takto: J.(méno) PŘÍJMENÍ, op. cit., str. x.

  • Poznámky tedy například takto:

   • Poznámky:

   • 1. Srov. A. ANZENBACHER: Úvod do etiky, Zvon, Praha 1994, str. 137.

   • 2. Ibid., str. 245.

   • 3. P. FIALA, F. MIKŠ: Rozhovory s Vladimírem Čermákem, CDK, Brno 2000, str. 121-122.

   • 4. A. ANZENBACHER, op. cit., str. 139-142.

   • 5. Ronald REGAN: Death of Comunism, in: R. JOCH: Historie věčně živá, OI, Praha 2000, str. 947.

   • 6. ...