Redakce a kontakty

Objednávky předplatného přijímáme na e-mailové adrese objednavky@distance.cz.

Redakce:

  • Jiří Fuchs, šéfredaktor

  • Miroslav Gartner, odpovědný redaktor

  • R.Cardal, M. Tejklová V. Boura, V. Meloun, R. Šimků, L. Máslo

  • P.Kolářová (korektorka)

Redakci můžete kontaktovat na e-mailové adrese redakce@distance.cz.

Adresa redakce:

  • Jiří Fuchs

  • V chaloupkách 990/80a

  • 198 00 Praha 9 - Hloubětín

Korespondenci zasílejte na adresu redakce.

Dodatky

  • Registrováno MK ČR E 8228.

  • Podávání novinových zásilek povoleno ČP, s.p. OZ Praha

  • © Distance, občanské sdružení, ISSN - 1212-7833

Vydavatel:

  • Distance z.s.

  • V chaloupkách 990/80a

  • 198 00 Praha - Hloubětín

  • Česká republika

  • IČO: 27006948