Pátek 22. ledna 2010 - DOKUMENT

Geert Wilders

Pane předsedo, členové soudního senátu,

rád bych využil jen několik minut z času, v němž mám právo promluvit.

Začal bych tím, že ze všech našich vymožeností je nejvzácnější a nejzranitelnější svoboda. Svoboda je to, čemu lidé oddali své životy a za co své životy pokládali. Naše svoboda v této zemi je plodem staletí. Je výsledkem historie, která nemá srovnání a která nás přivedla až do dnešních dnů.

Celým svým srdcem a duší jsem přesvědčen, že svoboda je v Holandsku ohrožena. Dědictví, o kterém mohly celé generace jen snít, je právě tato svoboda, která už déle není danou skutečností ani samozřejmostí. Zasvětil jsem svůj život obraně naší svobody. Vím, jaká rizika to nese, a každý den za to platím svou cenu. Nestěžuji si, je to mé rozhodnutí. Chápu to jako svou povinnost, a proto dnes stojím zde.

Vím, že slova, která užívám, jsou někdy tvrdá, ale nikdy nejsou lehkomyslná. Nemám v úmyslu šetřit ideologii dobývání a ničení, ale ani nechci urážet lidi. Nemám nic proti muslimům. Mám problém s islámem a islamizací naší země, protože islám stojí v přímém protikladu ke svobodě.

Příští generace se budou ptát, jak jsme v roce 2010 na tomto místě, v této místnosti posloužili tomu nejcennějšímu, co máme. Zda mají v této debatě svobodu obě strany, tedy i kritici islámu, anebo se v Holandsku může vyjadřovat jen jedna strana. Zda svoboda slova náleží v Holandsku všem, nebo jen některým. Odpověď na tuto otázku zároveň poskytne odpověď na otázku, zda je svoboda v této zemi stále domovem. Svoboda nikdy nenáležela jen nějaké malé skupině, ale vždy představovala dědictví nás všech. Byla požehnáním pro nás všechny.

Spravedlnost nosí přes oči pásku, ale může perfektně slyšet, může perfektně naslouchat. A já doufám, že vyslechne následující slova plně, jasně a zřetelně: „Není jen právem, nýbrž také povinností svobodných lidí mluvit otevřeně proti jakékoliv ideologii, která svobodu ohrožuje.“

Thomas Jefferson, třetí prezident Spojených států, měl pravdu: „Cenou za svobodu je věčná ostražitost.“ Doufám vším, čím jsem, že svoboda slova v tomto procesu zvítězí. Nejen, že budu zproštěn viny, ale že svoboda slova zůstane zachována.

A konečně, pane předsedo a členové soudu, v tomto procesu se samozřejmě jedná o svobodu slova, ale také zcela jistě o hledání pravdy. Jsou má prohlášení a srovnání, která jsem učinil, pravdivá, nebo ne? Ta, jež jsou uvedena v obžalobě? Pokud je totiž něco pravdou, jak to může být protizákonné?

Proto důrazně žádám, aby bylo zaručeno nejen vyslyšení svědků a expertů na svobodu slova, ale také vás výslovně žádám, abyste splnili mou žádost povolat svědky a experty na islám, a to vše zcela veřejně. Neodkazuji proto jen na ctěné pány Jansena a Admiraala, ale také na expertní svědky z Izraele, USA, Velké Británie a dalších zemí. Nejlépe všech.

Musím mít možnost se hájit. Musím prokázat, že jsem vyřkl pravdu. Prosím, abyste mi v tom nebránili, neboť bez těchto svědků se nemohu hájit na úrovni a budu tento proces považovat za naprosto nespravedlivý.

Děkuji vám.

(Úvodní řeč ze soudního procesu, před kterým Geert Wilders stanul letos v lednu v Holandsku kvůli své příkré kritice islámu, který přirovnává k totalitním ideologiím. Geert Wilders je předsedou Strany svobody, která ostře vystupuje proti islamizaci Holandska i Evropy. Žije pod neustálou policejní ochranou. V říjnu byl soudní senát kvůli podezření z podjatosti odvolán, takže rozsudek zřejmě nepadne dříve než v roce 2011.)