4. číslo

Dostupnost: Vyjde knižně

Obsah

: SPECIÁLNÍ ČÍSLO – UČEBNICE FILOSOFIE :

Jiří Fuchs: I. O důležitosti filosofie

Jiří Fuchs: II. Filosofie a věda

Jiří Fuchs: III. Kým je člověk

Jiří Fuchs: IV. Smysl lidského života

Jiří Fuchs: V. Hlavní problémy etiky

Jiří Fuchs: VI. Hlavní pojmy etiky

Roman Cardal: I. Aktuálnost antického filosofického myšlení

Roman Cardal: II. Metafyzika

Roman Cardal: III. Filosofie a problém lidských práv

: Výběr otištěných textů pochází z připravované učebnice pro střední školy :

Cena: 95 Kč (včetně poštovného)