Moudrost a hloupost z pohledu Vyššího levelu genderu

Vladimír Reško

Úvod:

Moudrost a hloupost jsou také sociální konstrukty. Jsou dobově podmíněné. V každé době je za moudré či rozumné považováno něco jiného, jiné hodnoty; tedy se napříč dějinami nepředávají tytéž hodnoty. Každá doba si tvoří své, a to nemluvíme o tom, že národy a civilizační okruhy si tvoří vlastní hodnoty, které jsou odlišné od jiných. Dříve bylo moudré bát se Boha a platnosti jeho věčných zákonů (např. Boží mlýny melou). Dnes, když by něčemu takovému někdo věřil, je všeobecně považován za hlupáka.

Jak je to s hloupostí?

S hloupostí je to úplně stejné. I ona je sociálním konstruktem, stejně jako moudrost. Co je v jedné době považováno za hloupé, v jiné době neplatí. Např. v dřívějších dobách byla „pracovitost“ považována za ctnost, dnes je pracovitý člověk k smíchu. Kdo se dříve vyhýbal práci, byl v pohrdání, dnes je to hrdina. Kdo dokáže nepracovat nebo tvářit se, že pracuje, pobírat velké peníze, a přitom neprodukuje žádné hodnoty, je pro mnohé vysoce váženým příkladem.

Můžeme hloupost a moudrost zaměňovat?

Dokázali jsme, že stejná hodnota může být považována jednou za ctnost, podruhé za neřest. Tedy samo označení „moudrost“ a „hloupost“ je jen dočasný sociální konstrukt. Jakožto označení jsou oba stavy „moudrost“ i „hloupost“ zaměnitelné.

Moderní pohled

Moderní genderová teorie ví, že v rámci sociálního konstruktu existuje rozmanitost. Tedy genderový pohled na tuto situaci nám ukazuje, že ona popisovaná moudrost a hloupost jsou jen stavy jedné kategorie jistého sociálního konstruktu. Pracuje s nimi nikoliv jako s antagonickými hodnotami, ale jako s rovnocennými. Tento moderní přístup je již vyučován na univerzitách.

Starý pohled a jeho nebezpečí

Starý pohled, který nerozuměl „distribuci stavů v rámci kategorie“ preferoval jeden stav nad druhým. Tedy preferoval moudrost nad hloupostí. Moderní teoretici se nad takovým pohledem usmívají. Víme, že v rámci diverzity je naopak chtěný stav „rovnoměrné rozložení výskytu stavu“. Starý pohled je stereotypní, bigotní, překonaný. Preferencí jednoho stavu a potlačováním druhého se tak násilnou cestou v populaci znásilňovala přirozená diverzita. To byl samozřejmě postup nemoderní, nevědecký, nepoučený, naivní.

Dnes už víme, že důležitá je svoboda, rozmanitost, rovnoměrné zastoupení v populaci, a tak s radostí a oddechem vítáme nové závěry genderového učení i v této oblasti.

Jaký je tedy cíl?

Cílem je nejenže nepreferovat jeden ze stavů (moudrost), ale podporovat přirozenou diverzitu v populaci. Je-li někdo hloupý, je přirozeně diverzitní, a není na tom nic špatného.

Jaká jsou opatření?

Chceme zviditelnit závěry nejnovějších poznatků mezi lidmi osvětou. Pověřili jsme neziskové organizace, aby zorganizovaly „pochody hlouposti“. Tím se hloupost a nový vztah k ní dostane do povědomí širší veřejnosti a přestane být odsuzována. Dále jsou vyvíjeny programy na Ministerstvu školství, a co nevidět do škol dorazí první vlaštovky. Osvěta a pokrok se nedá zastavit. Jakákoliv diskriminace v jakékoliv oblasti života musí být vymýcena.

Závěr

Je to další krok v budování plně rozvinuté moderní demokratické společnosti. Samozřejmě máme plnou podporu Západu, je to další milník v etapě k přiblížení se Evropě. Máme plnou podporu organizací jako ASS (Associate of Simpleton), IGA (International Gender Association) a v neposlední řadě FST (Foundation for Shining Tomorrow).