1. číslo

1. ČÍSLO – 26. ROČNÍK 2023


OBSAH          


Jiří Fuchs

Terapie filosofie pravdou – Část 6.                                         


Roman Cardal

Machiavelliho Vladař                                                                


Ondřej Lehký

Vzpoura davů po dvaadevadesáti letech – Část 1.                


Roman Cardal

Víra je žízní po věčném životě. Kdo žízní, 

nemůže být spokojený                                                                               


Vlastimil Podracký

Jak pojmenovat současný aktivismus?                                   


Roman Cardal

Fiktivní filozofické rozhovory o nefiktivních problémech – Část 17.                                                                                        


DISKUSE

Petr Lepeška

Dvě náboženství v jedné Církvi

Odpověď otci Lohelovi


Lohel Zdeněk Klindera

Malá Lohelova poznámka k replice pana Lepešky                  


RECENZE


Vlastimil Podracký

Kdo nechce mír?                                                                     


Video-přednášky FILOSOFIE


Kanál YOUTUBE AcademiaBohemica na:

http://www.youtube.com/user/AcademiaBohemica