4. číslo

4. ČÍSLO – 26. ROČNÍK 2023


OBSAH          Medailon a parte člena redakce Distance

Ing. Mgr. Felixe Stanislava Slouky OFM                                         

                                   

Jiří Fuchs

Terapie filosofie pravdou – Část 9.                                           


Marie Tejklová

Duhová slepota teologů                                                                 


Benedikt Mrázek

Možnost existence plurality jsoucen: 

stručné představení problému                                                      


Lenka Fuchsová

Politické teorie z hodnotového hlediska                                  


Roman Cardal

Profesionální sofista poučuje o reformě Církve                            


Petr Lepeška 

Desatero – Část 1.                                                                             


Vlastimil Podracký

Dezinformace a megalež                                                          


Roman Cardal

Fiktivní filozofické rozhovory o nefiktivních

problémech – Část 20.